En tilgængelig hjemmeside

Hjemmesiden repræsenterer en stor del af den borgerrettede information, og derfor skal den også være tilgængelig for borgere med funktionsnedsættelser. Her er, hvad vi gør på dét punkt i Furesø Kommune.

Gør teksten større

Øverst i højre hjørne kan du vælge ”Større tekst”. Skriftstørrelsen på siderne bliver automatisk øget og nemmere at læse, hvis du har nedsat syn.

Få teksten læst højt

Øverst i højre hjørne kan du vælge ”Læs op”. Det sender dig videre til IT- og Telestyrelsens hjemmeside ”Adgang for alle”, hvor du kan hente og installere en gratis fjernbetjening. Ved hjælp af fjernbetjeningen kan du få læst en vilkårlig tekst op – fx en e-mail, et tekstdokument eller en hjemmeside.

Byrådsmøder med lyd

Alle byrådsmøder ligger som separate lydfiler her. De skriftlige referater af møderne kan findes her.

Word-filer supplerer eller erstatter pdf-filer

Ofte kan pdf-filer ikke læses af blinde og svagtseende, der bruger skærmlæser-programmer, fordi de ikke er genereret efter tilgængelighedsprincipperne. Hvor det er muligt, stiller vi derfor tekst-filer til rådighed som et supplement til eller erstatning for pdf-filer.

Vi har et hængeparti: html-filer

I øjeblikket kan vi ikke tilbyde publikationer og relevante filer i html-format. Det er helt klart et svagt punkt i forhold til tilgængeligheden på mange offentlige hjemmesider. Vi håber, at der inden længe kommer et effektivt og økonomisk konverteringsværktøj på markedet, så vi kan omdanne filer fra word og pdf til html.

Obligatoriske Standarder

I Furesø Kommune arbejder vi efter de obligatoriske standarder for tilgængelige hjemmesider WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Det betyder bl.a., at vi forsyner billeder og links med beskrivelser, så blinde og svagtseende med skærmlæsere får fortalt, hvad der er på fotoet eller hvor linket fører hen. Vi gør os også umage med at formatere teksten, så den bliver gengivet korrekt af skærmlæser-programmerne. Vi bliver testet

  • I 2012 testede tilgængelighedseksperter 206 offentlige netsteder for Digitaliseringsstyrelsen. I testen får furesoe.dk vurderingen ”Jævnt tilgængelig”, som betyder, at netstedet har nogle formelle tilgængelighedsfejl, men få eller ingen alvorlige tilgængelighedsproblemer med væsentlige funktioner og/eller væsentligt indhold.
  • Tidligere har Furesoe.dk årligt deltaget i den daværende 'Bedst På Nettet'. Det var en konkurrence blandt offentlige hjemmesider, hvor tilgængelighed vejede tungt i bedømmelsen. Herfra fik vi erfaringer og viden, som vi har brugt i udviklingen af furesoe.dk og principperne bag.

 

Handicappolitikken i Kommunikationspolitikken

I kommunens kommunikationspolitik er tilgængelighed bl.a. ét af kommunens fem hovedprincipper for god kommunikation.

I afsnittet om borgerrettet kommunikation er det et formuleret mål at ”få alle borgere – uanset alder, køn, handicap, etnisk herkomst og uddannelsesmæssig baggrund – i tale”.

Krav til web-leverandøren

Denne version af Furesø Kommunes hjemmeside blev udbudt i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Her blev der lagt vægt på, at leverandøren skulle leve op til standarderne for tilgængelighed.

Tilgængelighedskrav til eksterne leverandører

En række af de selvbetjenings- og blanketløsninger, der findes på furesoe.dk, overholder ikke Digitaliseringsstyrelsens tilgængelighedskrav i forhold til hjemmesider. Det har flere forklaringer, men uanset hvad vil Furesø Kommune arbejde for at få leverandørerne til at tilbyde løsninger, der kan bruges af alle.

Sidst opdateret 01. juni 2018

Kontakt

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser