Topbillede med græs gif

Kontaktoplysninger på Furesøs enheder

I boksen herunder kan du klikke dig frem til adresse, tlf. mm. på den afdeling eller institution, du søger.

Hvis du fx søger kontaktoplysninger på Sundheds- og Ældreafdelingen, så klik på Administrationen, da det er en administrativ afdeling. Skal du derimod i kontakt med et plejehjem, vælger du boksen 'Omsorg og Pleje.'

Du kan ikke finde kontaktoplysninger på den enkelte medarbejder i Furesø. Læs mere her: Medarbejdere i Furesø - ingen personlige kontaktoplysninger

 

Børn, Unge og Familie

 
Familierådgivningen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post
 
 
Furesø Familiehus
Stavnsholtvej 168
3520 Farum
Tlf.: 7235 7900

Find Furesø Familiehus på Krak 
 
Furesøskolen
Kirke Værløsevej 48-52
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5473
E-mail: furesoekolen@furesoe.dk 
 
 
Pædagogisk psykologisk rådgivning

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
E-mail: ppr@furesoe.dk (sikker post)


 
 
SSP og konfliktmægling

SSP-konsulent
Khalil Ahmed
Tlf. 72164396

 
 
Praktik i Furesø

Jobcenter Furesø
Ungeenheden
Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7216 5100
Tlf.: 7216 5519

Email: ungeipraktik@furesoe.dk
 
 
Ungerådgivningen
Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7216 4041     
E-mail: ungeraadgivningen@furesoe.dk
 
 
De Utrolige År (DUÅ)

Familiehuset Solhøj
Kirkeværløsevej 54
3500 Værløse

Forældre med 1-3-årige børn:

Lisbeth Jørgensen 7216 4459

Hanne Lindhardt 7216 4357

Forældre med 3-8-årige børn:

Gitte L. Stephensen 7216 5077

Charlotte L. Jensen 7216 5092


 
 
Ungeenheden
Hvedemarken 3-5
3520 Farum 
Tlf. 7235 5160
 
 
Ungehuset
Paltholmterrasserne 1B
3520 Farum
Tlf.: 7235 8948 
 

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Den Digitale Hotline

Få hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger:

Tlf: 7020 0000

Mandag – torsdag kl. 8.00 – 20.00
Fredag kl. 8.00 – 16.00
Søndag kl. 16.00 – 20.00