Sundhed - Sygdom

Sygesikringsbevis udleveres i Borgerservice
Sundhedskort, lægeskift, EU sygesikringskort...
 
Emne                               Beskrivelse
Sygesikring

Det blå EU-sundhedskort

Det blå EU-sygesikringskort er et kort, der viser, at du har ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Sundhedskort 

Sundhedskortet giver dig ret til ydelser fra sygesikringen. Du kan bestille et nyt sundhedskort til ægtefælle og børn under 15 år. Log på med din NemID. Via løsningen kan du betale med betalingskort. Se video om selvbetjeningsløsning.
 
Skift sikringsgruppe

Du kan vælge mellem to sygesikringsgrupper: Gruppe 1 - tilmeldt en bestemt læge; Gruppe 2 - ikke tilmeldt en bestemt læge. Log på med din NemID. Via løsningen kan du betale med betalingskort.

Læge
Lægeskift
Du kan frit vælge en læge, der har åben for tilgang, og hvor afstanden er under 15 km fra din bopæl. Log på med NemID. Vælg årsag og læge fra oversigt. Du betaler med dit betalingskort.
Lægeliste

Her kan du se hvilke læger og speciallæger i dit område, der har åbent for tilgang.

Lægevalg ud over 15 km

Hvis din ønskede læge har praksis mere end 15 kilometer fra din bopæl, skal du have lægens underskrift på denne blanket. Anvendes også ved flytning, hvis du flytter mere end 15 kilometer væk og stadig ønsker at beholde den samme læge.

Se dine sygehusbehandlinger

På sundhed.dk kan du se en oversigt over de gange, hvor du har været indlagt, til ambulant behandling eller på skadestuen.
Hjælpemidler og forbrugsgoder 
Søg om hjælpemidler
Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.
Søg om post til døren Du kan søge om levering af post til egen dør, hvis du på grund af nedsat funktionsevne, nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er ude af stand til selv at hente post i brevkasse ved skel eller brevkasseanlæg.
Sidst opdateret 07. december 2017