Miljø - Affald

Dåse smidt som skrald i skovbund
Affald, huller i vejen, invasive arter, olietanke, rotter ...
 
Emne                                     Beskrivelse
Affald
Selvbetjening

Brug Vestforbrændings selvbetjeningsløsning, hvis ud har problemer med afhentningen af affald, vil bestille afhentning af storskrald, tilmelde dig ordningen for haveaffald, tilmelde dig ordningen for afhentning af papir, glas, plast og metal eller vil lave andre ændringer i dine affaldsløsninger.
 
Du skal bruge din NemID ved nogle af selvbetjeningsmulighederne.           

Olietanke
Olietank nedgravet Sløjfningsskema for olietanke. Print, udfyld og send.
Olietank over jord/indendørs Når du sløjfer din gamle olietank, skal du huske at oplyse kommunen om det på et sløjfeskema samt anmelde den nye tank på et anmeldeskema.
Anmeld olietank Inden du opsætter en ny olie- eller gastank, skal du anmelde det til kommunen. Det gælder, uanset om tanken er placeret i en bygning, er gravet ned eller står oven på jorden med eller uden overdækning.
Forurening
Tjek om grunden er forurenet Ved køb eller salg af en grund kan det have betydning, om grunden er kortlagt som forurenet. Hos regionen kan du få oplyst, om en grund er kortlagt som forurenet eller ej.
Skadedyr
Anmeld rotter

Anmeld, hvis du har set rotter på eller i nærheden af din ejendom.

Veje og omgivelser
Furesø Borgertip Her kan du indberette gadelys, der ikke virker, huller i vejen, ødelagte skilte, invasive arter mv. og komme med forslag til forbedringer. Marker på kort og send os besked via appen Furesø Borgertip.
Anmeld skade Hvis du kommer til skade på et offentligt areal, fordi der er huller eller store ujævnheder i belægningen, kan du søge erstatning fra kommunen.
Gadelys Du kan tippe os om gadelys, der ikke virker via appen Furesø Borgertip eller via kortet her: http://www.gis34.dk/map.aspx?caseid=199   

Sidst opdateret 03. september 2018