Familie - Børn

Barn med cykel og paraply
Daginstitution, barsel, ægteskab, familieydelser...

Emne Beskrivelse
Dagtilbud

Digital pladsanvisning 
(opskrivning, økonomisk friplads, udmelding)

På Furesøs digitale pladsanvisning kan du søge om plads til dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution samt opskrive til FFO. Det er også her, du kan også udmelde dit barn eller søge om økonomisk fripladstilskud.
Søg om tilskud til privat børnepasning Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunale eller selvejende dagtilbud.
Søg om tilskud til pasning af egne børn Fra den 1. januar 2018 tilbyder Furesø Kommune tilskud til forældre, der passer egne børn. Tilskudsordningen kan søges for børn i alderen 26 uger til 3 år (dvs. indtil børnehavestart). Tilskuddet ydes i henhold til Dagtilbudslovens § 86.  
Uddannelse
Skoleindskrivning

Her kan du indskrive dit barn i en folkeskoles børnehaveklasse. Information om indskrivning i børnehaveklasse udsendes i oktober året før skolestart. For indskrivning på øvrige klassetrin henvises til den enkelte skole.

Børn og unge
Søg om plejetilladelse

Løsningen anvendes ved ansøgning om plejetilladelse til: familiepleje, netværkspleje, privat døgnpleje og aflastning efter serviceloven §§ 49 og 64.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Søg kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom (omfattet af servicelovens § 42). Kopi af seneste tre måneders lønsedler skal vedlægges.

Søg om merudgiftsydelse

Søg om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41, og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Underret din bekymring
Er du bekymret for et barn eller en ung - kan du underrette din bekymring online til Familierådgivningen. Du vælger selv, om du vil være anonym.
Barsel
Barselsdagpenge Se under Arbejde - Erhverv

Sundhedsvejen.dk

Her kan du stille spørgsmål til sundhedsplejersken omkring sundhed, ernæring, trivsel og følge barnets udvikling i sundhedsplejerskens notater og målinger.

Adoption
Om Adoption

Her finder du information og ansøgning, hvis du ønsker at adoptere et barn.

Familieydelse
Børnetilskud
Børne- og ungeydelse
Bidrag til børnefamilier

 

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.

Du finder du alt om ydelserne på Borger.dk/familieydelser. Har du spørgsmål om familieydelser skal du kontakte Udbetaling Danmark.

 Familieydelse, overblik Få overblik over dine familieydelser og kommende udbetalinger på borger.dk/familieydelser-overblik  

Vielse og partnerskab

 

Ægteskabserklæring

Hvis du vil giftes i kirke eller på rådhuset, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab.

Søg om tilladelse til at indgå ægteskab - personer under 18 år

Personer under 18 år kan søge om tilladelse til at indgå ægteskab. Hvis begge parter skal have tilladelse for at kunne indgå registreret partnerskab, kan ansøgningen sendes til statsforvaltningen på det sted, hvor en af ansøgerne bor eller opholder sig.

Skilsmisse

For at sætte en skilsmissesag i gang skal du søge om separation eller skilsmisse hos din statsforvaltning.

Navne og navneændring

 

Skift navn

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via blanketten "Navneændring". Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for.

Navneændring på bryllupsdagen

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, så navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest.

Navngivning af barn

Hvis du ikke ønsker, at dit barn skal døbes, kan du i stedet navngive dit barn. Det skal ske, inden barnet er fyldt 6 måneder. Udfyld og print blanketten hos Personregistrering.dk.
Sidst opdateret 20. juni 2018