Topbillede med græs gif

Vælg periode og nyhedstype

Maj 2018

Nyhedstype

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Alle måneder

Sunde furesøborgere sidder for meget stille

08. juni 2018
Lidt mere bevægelse i dagligdagen skal der til, hvis furesøborgernes generelt gode helbred ikke skal lide under stillesiddende arbejde og pendling. Samtidig er der brug for en særlig opmærksomhed på både inaktive og stressede unge.

Grøn picnic i Furesø

31. maj 2018
Økologi, Naturpark Mølleåen, Økologisk have og den Mobile Cykelbane i Furesø er nogle af kommunens egne grønne indsatser du kan opleve på Furesø Kommunes Picnic Festival.

Ejendomsskat: Lån til stigning i grundskyld

31. maj 2018
I forbindelse med regeringens boligudspil ’Tryghed for boligejerne’ indføres en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018-2020. Oplever du en stigning i din grundskyld, får du således indefrosset stigningen. Det vil sige, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet.

”KontaktCentret, du taler med Kamilla”

23. maj 2018
Hver dag løber 200 telefonopkald ind til Furesø Kommunes KontaktCenter. Her sidder tre medarbejdere med smil i stemmen klar til at give furesøborgere hurtig afklaring på spørgsmål eller hjælpe dem videre til en fagmedarbejder.

Tyvene har kig på Nordsjælland – og kigger også forbi Furesø

22. maj 2018
Oven på et 2017 hvor antallet af indbrud raslede ned i Furesø Kommune, bød 1. kvartal på en lille stigning i forhold til sidste år. En udvikling, der har ramt de fleste af kommunerne i Nordsjællands Politikreds.

Ambitiøs demens-strategi styrker støtten til demente og pårørende

22. maj 2018
Op imod 80 pct. af beboerne på Furesø Kommunes plejecentre har i dag en demenssygdom, og tallet er stigende. For fortsat at kunne give den bedste pleje og støtte til de berørte har Furesøs politikere netop vedtaget en ambitiøs 3-årig demensstrategi.

Borgmester i Furesø, Ole Bondo Christensen (A), om udligning: Der må findes en løsning, så borgerne i Rudersdal og Furesø ikke rammes på et mangelfuldt og uigennemskueligt grundlag

18. maj 2018
Furesø Kommune står til et årligt tab på 25 mio. kr. på grund af en opdatering af indvandreres uddannelsesbaggrund i datagrundlaget for den kommunale udligning. Opdateringen er gennemført på et mangelfuldt grundlag, hvilket et samlet byråd i Furesø Kommune har fremført en kritik af, både overfor Folketingets medlemmer, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg.

Alle synspunkter om Farum Park bliver hørt

18. maj 2018
FCNs ønske om at opsætte bannere på siderne af Farum Park skal behandles på lige fod med alle andre ansøgninger om dispensationer fra lokalplaner.

Ændrede parkerings- og trafikforhold i Farum Erhvervsområde

17. maj 2018
Fra uge 20 er der ændrede parkeringsforhold og ensretning i en del af Farum Erhvervsområde.

Farum Hovedgade: Ny asfalt på vej

03. maj 2018
Det har været efterspurgt længe - og nu er der godt nyt. I maj bliver det sidste lag asfalt lagt på både cykelsti og vejbane på Farum Hovedgade.

Borgerindflydelse: Stor interesse for Furesøs kommende integrationspolitik

02. maj 2018
Furesømodellen for borgerinddragelse fik sin debut, da knap 50 borgere mødtes med en række furesøpolitikere og kom med forslag til den nye integrationspolitik.

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190