Farum Hovedgade: Ny asfalt på vej

Skilt ved vejearbejde på Farum Hovedgade
Det har været efterspurgt længe - og nu er der godt nyt. I maj bliver det sidste lag asfalt lagt på både cykelsti og vejbane på Farum Hovedgade.

I 2017 undergik Farum Hovedgade en stor renovering, der skulle sikre den travle trafikåre en fremtid som aktivt byrum. "Målet var et smukt gaderum i harmoni med sin historie - en gade, der indbyder til samvær, og som er tryg at færdes i for gående, cyklister og bilister. Det smukke har været svært at få øje på henover vinteren, hvor strækningen fra Williams Plads til Akacietorvet har stået med ujævnheder, kanter og en grov asfalt, men nu er der lys forude", fortæller Ellen Hvidt Thelle, centerchef i Center for By og Miljø. 

I december 2017 blev der sat et foreløbigt punktum i renoveringen af den gamle handelsgade med nye cykelstier, kantsten og overkørsler. Vinterkulden betød, at det var for koldt at lægge det øverste lag med fint asfalt med det samme. 

Nu kan asfaltmaskinerne endelig rykke ud på Farum Hovedgades cykelstier og vejbaner med det øverste lag med fint asfalt og ekstra hastighedsdæmpende bump, så hastigheden i hovedgaden kan komme ned på max 40 km/t, og 30 km/t på strækningen mellem Farum Gydevej og Hestetangsvej.

"Snakken i butikkerne må forståeligt nok have handlet om tilstanden af vejen, og jeg kan godt forstå utålmodigheden hos beboere og erhvervsdrivende. Farum Hovedgade er en central trafikåre for både beboere, erhvervsdrivende, kunder og skoleelever m.fl., og vi glæder os til at kunne sende dem ud på en hovedgade, der er en fornøjelse at færdes på", slutter Ellen Hvidt Thelle, der håber på, at det gode vejr holder. Udlægningen af asfalt kræver nemlig tørvejr og varmegrader på mellem 10-12 grader over en længere sammenhængende periode. 

Den foreløbige tidsplan: 

Fra den 7. - 9. maj vil der foregå reparationsarbejder og udbedring af huller flere steder på kørebanen. I denne periode kan man møde løbende afspærringer og forringet fremkommelighed på hovedgaden, men hovedgaden forbliver åben.

Fra den 14. - 18. maj udlægges asfaltslidlag på cykelstierne. I denne periode kan man møde løbende afspærringer og forringet fremkommelighed på hovedgaden, men hovedgaden forbliver åben.

Fra den 22. maj - 1. juni udlægges asfaltslidlag på kørebanen. I samme forbindelse laves pudebump. Da Farum Hovedgade flere steder er meget smal, vil gaden i denne periode etapevis blive lukket for biltrafik og trafikken vil blive omlagt. Der vil blive skiltet med omkørsel.

4. juni males striber på kørebanen. Der må forventes løbende afspærringer, men hovedgaden forbliver åben.

Omlægning af busruter

Busserne omlægges i uge 19 - 22, og de stop der ligger på Farum Hovedgade fra Williams Plads til vejen Akacietorvet bliver midlertidigt sløjfet og ikke betjent i denne periode. Hvor de nye midlertidige stop bliver sat op kan ses på dinoffentligetransport.dk, når de er endelig fastlagt.

Fakta

  • Udlægning af asfalt kræver tørvejr og varmegrader på mellem 10-12 grader over en længere sammenhængende periode, og da forårsmånederne kan være ustabile med faldende temperaturer og nattefrost, udlægges asfalt typisk fra maj måned og fremefter.
  • Planlægningen af strækningen fra Akacietorvet til Hestetangsvej er i fuld gang. Den samlede plan vil blive offentliggjort inden sommer 2018 på furesoe.dk/farumhovedgade
  • Beplantningsplanen for Farum Hovedgade vil blive lagt på nettet i uge 20.
  • Følg arbejdet på furesoe.dk/farumhovedgade  
     


     

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links