Varm kakao og gratis cykeltjek til vinterens cykelpendlere

Vintervejret betyder, at både cyklisterne, cyklen og supercykelstierne skal have ekstra omsorg. Supercykelstien Farumrutens cykelpendlere og cyklister i alle aldre på kan den 23. januar kl. 15.30 - 17.30 se frem til at få cyklen gjort vinterklar og en kop kaffe eller varm chokolade. Lene Munch-Petersen formand for det nye Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling og næstformand Øjvind Vilsholm står klar til en snak om den fremtidige indsats.

 I 2018 sætter Furesø Kommune og Supercykelstisamarbejdet fokus på at skabe gode forhold for de mange pendlere, der tramper gennem vinteren på to hjul.  Derfor kan cyklisterne i krydset Frederiksborgvej/Stavnsholtvej-Farum Hovedgade den 23. januar kl. 15.30 - 17.30 møde Furesø Kommunes politikere og medarbejdere og Supercykelstisamarbejdets medarbejdere over en kop varm kaffe eller chokolade i vinterkulden til en dialog om Supercykelstierne, samarbejdet og arbejdet for at fremme pendlingen på cykel, mens cyklen bliver gjort vinterklar.

"Den grønne omstilling handler om, hvordan vi alle kan være med til at bidrage til den grønne omstilling," siger Lene Munch-Petersen, formand for det nye Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling. "Her er Furesø Kommune en brik i en større sammenhæng, hvor også borgernes indsats spiller en stor rolle. Især på transportområdet som er klimaindsatsen akilleshæl med ca. 20 % af vores CO2 udledning. Derfor arbejder Furesø Kommune tæt sammen med Supercykelstisamarbejdet for at gøre forholdene for pendlercyklister og andre cyklister gode, så flere vælger cyklen til. Hver trampet kilometer på cyklen er en reduktion af CO2 -udledningen, og i øvrigt også af trængslen, støjen og emission af andre miljøskadelige stoffer. Det er der stor grund til at takke for! Erfaringen fra tidligere vintercyklingsevents er, at mange tager sig tid til lige at stoppe op. Øjvind og jeg glæder os til at møde pendlerne, og hører om deres erfaringer og synspunkter", siger Lene Munch-Petersen.

Vintervedligehold på supercykelstierne

Supercykelstisamarbejdet gør en indsats for at sikre, at stierne ryddes på tværs af kommunegrænser, så pendlere kan opleve et nogenlunde ensartet flow på deres ture til og fra arbejde og uddannelse. I Furesø Kommune har supercykelstierne samme høje prioritet i snerydningen som de større veje. Til eventen stiller Furesø Kommunes Driftsgård op med en af de traktorer, der bruges til snerydning, og svarer på spørgsmål. Det plejer i øvrigt at være en stor og spændende oplevelse for de børn, der kommer forbi. 

FAKTA

Et net af Supercykelstier: 

Supercykelstierne er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 23 kommuner og Region Hovedstaden om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet, der kan gøre cyklen til et seriøst transportvalg. 

Ambitionen med Supercykelstierne er at prioritere forholdene for dem, der vælger at pendle på cykel. Kommunerne arbejder for at sikre fire overordnede kvalitetsmål; tilgængelighed, fremkommelighed, komfort samt sikkerhed og tryghed. Det indebærer blandt andet en reducering af skarpe sving, høj standard hele vejen, belysning, jævn belægning, snerydning samt vandposter og cykelpumper langs ruterne.

Pr. 2017 består Supercykelstierne af otte ruter, hvoraf fem blev indviet i 2017. De fem nye ruter er blevet til gennem et samarbejde mellem 13 kommuner og Vejdirektoratet. Ruterne er: Allerødruten, Frederikssundruten, Indre Ringrute, Værløseruten og Ring 4-ruten.

Stigning i antallet af cykelpendlere

Målinger fra tre af de eksisterende Supercykelstier viser, at investering i god cykelinfrastruktur får flere pendlere i sadlen. Siden Supercykelstien Farumruten blev indviet i april 2013, er antallet af cyklister på ruten steget med 61 pct. Også Danmarks første Supercykelsti, Albertslundruten er velbesøgt. Her er der sket en stigning i antallet af brugere på 34 pct. siden indvielsen i 2012. Det samlede net af Supercykelstier har potentiale til at skabe 30 pct. flere cykelpendlere sammenlignet med i dag.

Dialog med cykelpendlere. 

Eventen er et led i supercykelstisamarbejdets vinterkampagne, der giver et skulderklap til dem, der cykler om vinteren. Samtidig skabes mulighed for dialog med brugerne af Supercykelstierne, dette giver værdifuld viden, der kan bruges til at skabe endnu bedre forhold for cyklisterne. 

Furesø Kommunes indsats for grøn mobilitet

Læs mere om Furesø kommunes indsats for at fremme grøn mobilitet på furesoe.dk/gronmobilitet

 
 
 


 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465