Valg: Hvem skal sidde i Folkeoplysningsudvalget 2018-21?

Tilskud
Der skal vælges nye medlemmer til folkeoplysningsudvalget.

Tirsdag den 30. januar kl. 19 afholdes der valg til Folkeoplysningsudvalget i Multisalen på Rådhuset, Stiager 2 i Værløse.

Folkeoplysningsudvalget består af 17 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er valgt af Byrådet. De øvrige 12 medlemmer vælges af kommunens foreninger.

Din forening har også indflydelse på hvem der skal vælges. 

Alle foreninger, der har fået tilskud eller lånt lokaler i 2017, kan foreslå kandidater og deltage med en repræsentant ved valget til folkeoplysningsudvalget. Medlemmerne vælges for en periode på fire år.

Udvalget er sammensat med 4 medlemmer, der vælges af idrætten, 3 medlemmer, der vælges af aftenskolerne og 3 medlemmer, der vælges af de kulturelle foreninger. Endeligt vælger foreninger med aktiviteter for handicappede samt spejderne m.fl. hver 1 repræsentant.

Indflydelse på det aktive foreningsliv

Udvalgets arbejde har meget stor betydning for foreningernes dagligdag, og det er derfor vigtigt, at der er en god og tæt dialog mellem foreningerne og Folkeoplysningsudvalget.

  • Det er Folkeoplysningsudvalget, der fastsætter kommunens regler for tilskud til foreningslivet og fordeler tilskuddene. De skal komme med forslag til Byrådets budget på området.
  • Det er også folkeoplysningsudvalget, der skal sørge for at forvaltningen udøver tilsyn og kontrollerer at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med de fastsatte regler.
  • Udvalget har overordnet ansvar for fordeling af lokaler og udendørsanlæg samt ansvar for information og rådgivning til foreningslivet.

Foreningerne vil modtage en invitation til informationsmøde om valget i januar. 

Du er velkommen til at kontakte Kultur og Fritid, hvis du vil vide mere om valget.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links