Virksomheder og kommune i stadigt tættere samarbejde 

Overblik over salen
Det går godt i Furesøs erhvervsliv, som de sidste fire år er vokset med 800 nye virksomheder. Samtidig er viljen til at løfte et socialt ansvar stor. På årets nytårskur i Galaksen udløste det den særlige CSR-pris til virksomhederne Agnes Food og Poul Willumsen.
Traditionen tro var der anerkendelse i talerne, da Furesøs virksomheder torsdag var samlet til nytårskur i Galaksen. Anerkendelse af de virksomheder, der klarer sig så godt, at de som minimum har fordoblet omsætningen over en fireårig periode og derfor kan kalde sig 'gazellevirksomheder'. Og anerkendelse af det stadigt tættere samarbejde mellem erhvervsliv og kommune, som viser sig gennem projekter for unge og skoleelever, en lang række erhvervsudviklingsinitiativer og ikke mindst ved, at stadigt flere virksomheder påtager sig et socialt ansvar og gør en særlig indsats over for furesøborgere, der har brug for det.
"Virksomhederne har taget rigtig godt imod de partnerskabsaftaler, vi har indgået med erhvervsforeningerne, hvor vi på den ene side har nedsat virksomhedernes dækningsafgift med 45 procent, mens virksomhederne på den anden side forpligter sig til at finde beskæftigelse til nogle af de, der står uden for arbejdsmarkedet. Resultatet er, at en lang række virksomheder har skabt løntilskudsjob, praktikpladser, integrationsforløb og ordinære job, og at vi har en meget lav ledighed på bare 2,9 procent, fortæller Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A), der gav en indledende beretning om erhvervsindsatsen i den forgangne valgperiode. Samtidig glæder han sig over det store fremmøde med omkring 300 tilmeldte, der bidrog til en god og positiv stemning i salen, hvor der blev netværket på kryds og tværs.

Anerkendelse til vækstvirksomheder 

Syv gazellevirksomheder var på scenen, hvor Mikael Boutrup og Puk Dyrby som repræsentanter for Furesøs erhvervsforeninger sammen med salgschef Anders Kjær Madsen fra FC Nordsjælland overrakte dem blomster og fodboldoplevelser til alle ansatte på virksomhederne. Herefter blev kommunens nyvalgte Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg præsenteret, inden udvalgets nye formand, Hasan Yilmaz (A) og viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (A) kaldte de syv nominerede til CSR-prisen på scenen for at overrække prisen. "Vi oplever, at virksomheder i og uden om Furesø tager et stadigt større socialt ansvar for de borgere i Furesø, der gerne vil ind på arbejdsmarkedet, men er udfordrede. CSR er i stigende grad blevet en vigtig del af arbejdet i mange virksomheder og  de mange gode resultater og erfaringer skal fremhæves som gode eksempler til efterlevelse. Derfor er det vigtigt, at der bliver sat fokus på dette arbejde, og at vi fejrer de gode eksempler her på Furesøs årlige nytårskur med en anerkendende prisuddeling og hyldest. Denne fejring skal vi fortsætte med," siger viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (A).

Ansvarlighed anerkendes

CSR-prisen, der gives til henholdsvis en virksomhed i og en virksomhed uden for kommunen, gik til Agnes Food fra Birkerød og Poul Willumsen fra Farum, der begge har løftet et særligt socialt ansvar over for borgere fra Furesø. Cateringfirmaet for sin utrættelige indsats for at hjælpe medarbejdere og borgere tilbage på arbejdsmarkedet og plastproduktionsvirksomheden for sin åbne velkomst til nye danskere.

Majken Andersen og Anne Marie Cramer modtog CSR-prisen for Agnes Foods
Majken Andersen og Anne Marie Cramer modtog CSR-prisen for Agnes Foods

"Prisen er en anerkendelse af det, vi gør og noget, der giver omtale. Men det skaber også sammenhold i virksomheden og giver en fælles stolthed. Det er med til at starte en dialog, når vi siger, at vi tager ansvar. Medarbejderne skal afsætte noget ekstra tid til den pågældende, men når det så lykkes at få en person i arbejde, er det en sejr for hele virksomheden og den enkelte" siger Anne Marie Cramer, administrerende direktør for Agnes Food, der fortæller, at virksomhedens sociale indsats også kan handle om at tage medborgere ind, der har brug for særlige hjælpemidler, som skal arbejdsprøves eller måske kun kan arbejde få timer dagligt. Det kan lade sig gøre at tage et socialt ansvar, understreger Anne Marie Cramer. 

Bo Willumsen er administrerende direktør hos plastproducenten Poul Willumsen. Han peger på et meget tæt parløb med en virksomhedskonsulent i Furesø Jobcenter og sine egne medarbejdere som afgørende for, at virksomheden har så gode erfaringer med at tage nye danskere ind.
"Det er medarbejdernes fortjeneste, at vi får denne pris. Ikke min. Det er dem, der gør en stor indsats med at tage imod de nye medarbejdere, tale med dem og sætte dem ind i opgaverne. Det handler om helt almindelig medmenneskelig forståelse, og at medarbejderne er søde og rare," siger Bo Willumsen.
Bo Willumsen får overrakt CSRpris
Bo Willumsen fra virksomheden Poul Willumsen får overrakt årets CSR-pris

Fakta: 

7 gazellevirksomheder var på scenen:  Cm-Aqua, Technologies ApS Ristorante Mediterraneo Mogens V Zeltner A/S
MnP A/S
Niels Clausson-Kaas A/S
Adserballe & Knudsen A/S
Ingholt Consult ApS

De nominerede til CSR-prisen var:
Agnes Food
Anker Hansen & Co A/S
Furesø Rådhus, kantinen
OKNygaard
Poul Willumsen A/S 
Furesø Marina
Rubæk Rengøring

 

Foto fra årets nytårskur

 

Kontakt

Erhvervsteam

Erhvervskonsulent
Flemming Ipsen
Tlf.: 7235 5454

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)
Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser