Ansøgning om mobilmast på Hestetangsvej

I den vestlige del af Farum er mobildækningen dårlig. TDC har gennem nogle år uden held forsøgt at finde en plads til en mobilmast, men har nu søgt om en mobilmast på Hestetangsvej.

”Når en mobilmast skal stilles op, forudsætter det en landzonetilladelse fra kommunen. Inden Furesø Kommune kan give en tilladelse, skal naboerne orienteres og høres. Det er vi i gang med nu. Denne konkrete placering kræver desuden en tilladelse fra fredningsnævnet”, siger Ellen Hvidt Thelle, centerchef for Center for by og miljø.

TDC’s ønskede placering er nemlig i udkanten af Farum Vest-fredningen. Furesø Kommune har anmodet fredningsnævnet om at træffe en afgørelse om, hvorvidt de vil tillade, at en mobilmast kan opstilles der. Når naboorienteringen er afsluttet den 18. december, vil Furesø Kommune fremsende naboernes bemærkninger til Fredningsnævnet.

”Om mobilmasten bliver placeret på Hestetangsvej vil vise sig. Det afhænger dels af fredningsnævnets afgørelse om, hvorvidt det kan ske i overensstemmelse med fredningen, dels af om der bliver givet en landzonetilladelse. Kan det ikke ske i overensstemmelse med fredningen, stopper sagen under alle omstændigheder”, siger Ellen Hvidt Thelle.

Hvis fredningsnævnet tillader mobilmasten på Hestetangsvej, bliver det politikerne i Udvalget for by- og bolig, der beslutter, om Furesø Kommune skal give landzonetilladelse eller ej.

 

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)