Naboer frabeder sig opstilling af mobilmast

Antenner paa mobilmast
Foto: Colourbox
Furesø Kommune har modtaget en lang række høringssvar i den netop afsluttede nabohøring om opstilling af en mobilmast i Farum Vest.
Der er ikke opbakning blandt områdets beboere til at opstille en mobilmast på Hestetangvej i Farum.

Sådan lyder den umiddelbare vurdering af de 13 mails med godt 85-90 høringssvar, som naboerne til placeringen har indsendt til Furesø Kommune.

Landmålervirksomheden LE34 har søgt om tilladelse til at opstille en mobilmast på vegne af TDC. Gennem nogle år har TDC uden held forsøgt at finde en plads til en mobilmast for at afhjælpe dårlig mobildækning i den vestlige del af Farum. Den ansøgte placering på Hestetangsvej ligger i udkanten af Farum Vest-fredningen og vil udover en tilladelse fra Fredningsnævnet også kræve en landzonetilladelse.

Forvaltningen har netop afsluttet nabohøringen om den nye placering, og de mange høringssvar gør indtryk, forsikrer Claus Torp, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune.
"Det fremmer ikke sagen, set med ansøgers øjne, at der er så stor uvilje mod den foreslåede placering. Derfor vil vi gennemføre en partshøring med LE34 og TDC, så vi får afdækket, om andre placeringer dækningsmæssigt kan fungere," siger han.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser