Solvangskolen renoveret for knap 80 mio. kroner

Afdelingsleder Jeppe Bonde taler ved indvielse
Afdelingsleder Jeppe Bonde taler ved indvielse af nyt ungemiljø
Efter 2,5 år med byggeri på Solvangskolen, er der ryddet op efter PCB og skabt nye rammer for de ældste elever.
'Det er lidt som om at have fået et nyt arbejde', var reaktionen, da lærerne på Solvangskolen først så de nye lokaler til de ældste elever på Solvangskolen. Fredag før efterårsferien var der officiel indvielse efterfulgt af skolernes motionsløb.

Lyse og lækre lokaler for skolens ældste elever har nu afløst håndværkere og flytterod i skolens to nye fløje. Det fejrede skolen fra morgenstunden med taler og indvielse af det flotte nye ungemiljø for 6.-9.klasse.
"De nye lokaler er lyse og rare at være i, og skaber nye rammer for undervisningen. Her er højt til loftet og plads til armbevægelser. Det er vigtigt og giver muligheder for at lære på en ny og kreativ måde. På den måde kan vi give børnene et endnu bedre fundament for fremtiden - og samtidig har vi skabt et bedre arbejdsmiljø både for elever og lærere," sagde Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A) i sin tale.
"Vi skulle rydde op efter en mere end 40 år gammel PCB-forurening, og heldigvis var der politisk og lokalt her på skolen stor vilje til at benytte muligheden til at skabe et bedre undervisningsmiljø", tilføjede borgmesteren, inden han skød det efterfølgende motionsløb i gang, hvor skolen havde valgt at donere 5 kr. pr. omgang på en rundstrækning på to kilometer.

Pengene er øremærket til at indrette ude- eller indedelen af ungemiljøet, fortæller skolens leder, Andreas Hundebøll.
"Selvom det har været flere års skoleliv i byggerod, pavilloner og flyttekasser er alle - medarbejdere, elever og forældre - gået positivt ind i det og har formået at holde elevernes læring og skoledag i centrum.
Derfor synes vi, eleverne skal være med til at afgøre, hvordan vi indretter det nye læringsmiljø. For de og deres forældre har en del af æren for, at vi er nået i mål med så stort et projekt", understreger han.

Baggrund

Ungemiljøet indeholder nye klasselokaler, nyt science-miljø og et nyt hjemkundskabslokale, mens der er kommet nyt it-udstyr på hele skolen og helt nyt administrations- og pedelmiljø. Ventilationssystemet er renoveret, og de lokaler, der huser børnemiljøet har fået nyt lys og lofter, hvilket også har givet en bedre akustik. I processen er der også kommet ny legeplads ud mod Nordtoftevej.

Afdelingsleder Jeppe Bonde taler ved indvielse


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)