Lokalplan for ”spejdergrunden” på Kollekollevej i høring

Byrådet har sendt et forslag til en lokalplan for Kollekollevej 31-39 i Værløse i høring. Tanken er at give mulighed for kontorbyggeri og boliger i området tæt på Værløse Station og Værløse Bymidte. Lokalplanforslaget er i høring frem til 28. maj.

Mange Værløseborgere lægger hver morgen og eftermiddag vejen forbi Kollekollevej 31-39. Området står i dag tomt - men har i en årrække været benyttet til blandt andet spejderhytte og enfamilieshuse med kommunale funktioner. Området ligger 200 meter fra Værløse Station mellem togbanen og Kollekollevej, og derfor har byrådet fundet grunden bedst egnet til et kontorbyggeri– evt. med boliger på øverste etage. "Lige nu står vi midt i en meget vigtig fase af den demokratiske proces – nemlig den offentlige høring", siger John Ingemann Allentoft, formand for Miljø-, Plan og Teknikudvalget.

"Det er nu, demokratiet arbejder – det ser vi blandt andet på debatsiderne i lokalaviserne. I udvalget ser vi frem til at læse alle høringssvarene. Indtil videre har forvaltningen modtaget 3, og jeg vil blot opfordre alle, der har en holdning til planerne for den fremtidige brug af arealet på Kollekollevej 31-39 om at gøre brug af deres demokratiske ret og indgive høringssvar. På den måde får vi det bedste udgangspunkt og kan træffe den bedst mulige beslutning".

I Kommuneplan 2013 er området udlagt til centerformål i form af blandt andet kontorer og byggeri i op til tre etager. Alligevel er det at opføre en kontorbygning et sted, hvor der i dag er bart, en stor forandring. Med forslaget til lokalplan 132 vil byrådet udnytte kommuneplanens mulighed for en bymæssig anvendelse af arealet, der ligger tæt op ad stationen. Efter lokalplanforslaget skal et kommende byggeri - selvom det kommer til at adskille sig fra det omkringliggende boligkvarter - bidrage til at signalere byens centrum. Lokalplanen bestemmer, at byggeriet placeres relativt tæt ved Kollekollevej og parallelt med denne. Byggeriet skal dermed
visuelt indsnævre oplevelsen af vejen og nedtone vejens præg af gennemfartsvej.

"I en høringsproces er det vigtigt, at borgerne føler sig godt nok oplyst og har adgang til relevant information. Høringen er for alle, og især naboer såvel som kommunens høringsparter er inviteret direkte til at deltage i høringen. Et lokalplanforslag er - som ordet siger - et forslag, som er og skal være genstand for debat. Alle høringssvar tages alvorligt - alle får svar, og alle bliver lagt frem for de politiske udvalg", slutter John Ingemann Allentoft.

Ønsker man at sende et høringssvar skal det ske senest 28. maj til bme@furesoe.dk

Fakta - tidsplan

  • 29. marts 2017: Byrådet vedtager at sende forslag til Lokalplan 132 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring frem til 28. maj 2017.
  • 31. marts: Naboorientering og orientering til høringsparter
  • 28. maj 2017: Høringsfrist
  • Sommer 2017: Politisk behandling af høringssvar / endelig behandling af forslag til Lokalplan 132
  • Sommer / efterår 2017: Området udbydes til salgKontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen