Trafikstøj

Størstedelen af støjen i kommunen kommer fra Hillerødmotorvejen og de større overordnede veje i Furesø. Støjen fra vejtrafikken er dermed ikke jævnt fordelt i kommunen.

Trafikstøjen er kortlagt, så du kan se, hvor meget trafikstøj der er på din gade. Når du kigger på kommunens digitale kort, kan du vælge punktet Vej og Teknik og klikke støjkortlægningen til. Her kan ses hvor støjbelastet de enkelte bygninger er.

Antallet af støjbelastede boliger i kommunen er siden 2009 faldet med ca. 14 %. I 2014 var der i følge støjhandlingsplanen 2.400 boliger med en støj belastning på over 58 dB fra vejtrafik.

Kommunen ønsker fortsat nedbringe antallet af støjbelastede boliger ved støjreducerende tiltag.

Sidst opdateret 21. juni 2018

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.