Brug af vej-areal

Skurvogne
Anbringelse af containere, skurvogne, lastvognslifte og andet materiel.

Du skal have tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at anbringe containere, skurvogne, lastvognslifte, flyttebiler og lignende på offentlige vejarealer.

Det er ejeren af genstanden, der skal søge om tilladelse, og ikke lejeren. Årsagen er, at ejeren er ansvarlig for placering, afmærkning og af- og pålæsning. Hvis der opstår skader på vejareal eller andre gener, vil Vej- og Parkafdelingen rette henvendelse til ejeren af genstanden.

Har du ikke den nødvendige tilladelse, kan der gives bøde for ulovlig brug af vejareal, eller i særlige tilfælde kan genstanden fjernes for ejers regning.

Tilladelse til udendørsservering på offentligt vejareal

I Furesø kommune er der gode muligheder for at bruge byrummet til udendørsservering. Det er vigtigt at vi sammen sikrer et pænt helhedsindtryk, den trafikale fremkommelighed og hensynet til beboerne.

Inden opstilling skal du altid søge om tilladelse til udendørsservering i Furesø kommune og følge vores vilkår.

Her søger du

Du søger tilladelsen via hjemmesiden virk.dk. I søgefeltet skriver du "råden over vej".

Se de aktuelle tilladelser der er givet.

 

 

Sidst opdateret 13. juni 2018

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)