Brug af vej-areal

Skurvogne
Anbringelse af containere, skurvogne, lastvognslifte og andet materiel.

Du skal have tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at anbringe containere, skurvogne, lastvognslifte, flyttebiler og lignende på offentlige vejarealer.

Det er ejeren af genstanden, der skal søge om tilladelse, og ikke lejeren. Årsagen er, at ejeren er ansvarlig for placering, afmærkning og af- og pålæsning. Hvis der opstår skader på vejareal eller andre gener, vil Vej- og Parkafdelingen rette henvendelse til ejeren af genstanden.

Har du ikke den nødvendige tilladelse, kan der gives bøde for ulovlig brug af vejareal, eller i særlige tilfælde kan genstanden fjernes for ejers regning.

Sidst opdateret 22. marts 2017

Kontakt

Vej og Park

Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Find Vej og Park på Krak

Relevante links