Ophængning af bannere og plakater

Plakater
Her kan du se reglerne for ophængning af plakater langs vejene i kommunen.

Opsætning af plakater

Furesø Kommune har udarbejdet et regelsæt for opsætning af plakater, bannere m.v., der dækker alle de arrangementer, der løbende reklameres for i bybilledet. Udover at disse plakater ikke må opsættes i det åbne land, er de trafiksikkerhedsmæssige regler identiske med reglerne for valgplakater, mens tidsfrister m.v. selvfølgelig varierer alt efter aktiviteten.

Vigtigt at huske før plakater hænges op

Det er ikke tilladt at hænge plakater op uden at have indhentet tilladelse hos den pågældende vejbestyrelse eller vejmyndighed - det vil sige stat eller kommune.

Du kan se standardvilkår og hvem, der er vejmyndighed, på Vejdirektoratets hjemmeside vejsektoren.dk.

Hvor må man ikke hænge plakater op?

Af hensyn til trafiksikkerheden må der ikke opsættes plakater langs motorveje, på motorvejsbroer, skilteportaler, i midterrabatter, på højspændingsmaster, foran lyssignaler og færdselstavler, ligesom der ikke må opsættes tavler nærmere end 50 m fra rundkørsler og vejkryds.

Sidst opdateret 08. januar 2016

Kontakt

Vej og Park

Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Find Vej og Park på Krak

Relevante links