Afspærring og vejarbejde

Orange vejarbejdspinde
Her finder du oplysning om cykelløb, filmoptagelser, vejarbejde m.v., der kan medføre afspærring og omlægning af trafikken i kortere eller længere perioder.

Vejdirektoratet maler Fiskebækbroen

Vejdirektoratet maler metalkonstruktionen på undersiden af Fiskebækbroen, der fører Hillerødmotorvejen over Frederiksborgvej ved Farum. Arbejdet finder sted i perioden marts til oktober 2017.

Arbejdet forventes ikke at have konsekvenser for trafikken på motorvejen eller Frederiksborgvej. Arbejdet udføres fra inddækket stillads under broen af hensyn til Mølleåen og området ved broen. Der vil under renoveringen være perioder med støjende arbejde. De støjende arbejder udføres kl. 7-18 på hverdage og ikke i weekender eller på helligdage. Vejdirektoratet beklager generne.

For mere information om arbejdet kontakt Vejdirektoratet på email: byg@vd.dk

 

Ny asfalt på Ballerupvej mellem Kollekollevej og Hejrebakken

I forbindelse med de igangværende forbedringer på Ballerupvej, får vejen ny asfalt mellem Kollekollevej og Hejrebakken. Det sker i aften- og nattetimerne mandag den 23. oktober til onsdag den 25. oktober. For ikke at påvirke trafikafviklingen i dagstimerne og og myldretiden, bliver asfaltarbejdet udført fra kl. 18-06 mandag til onsdag (begge aftener inklusiv).
Sidst opdateret 20. oktober 2017

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links