Budget 2018

Billede af urskive med kalender i baggrund
Budget 2018 - Regeringen og KL har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018

Aftale om kommunernes økonomi for 2018

Den 1. juni 2017 indgik Regeringen og KLen aftale om rammerne for kommunernes økonomi 2018. I aftalen kan du læse mere om, hvordan de enkelte fagområder påvirkes af aftalen.

I KLs pressemeddelelse om aftalen kan du læse et kort oprids af indholdet i aftalen.

Furesøs tidsplan og proces for Budget 2018

Byrådet har godkendt tidsplan og proces for Budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021. Tidsplanen for Budget 2018 finder du nederst på siden.

Referatet af Byrådets behandling af Budget 2018 finder du her.

Den toårige budgetaftale for 2017-2018

Udgangspunktet for Budget 2018 er den politiske toårige budgetaftale for 2017-2018, som blev indgået i forbindelse med Budget 2017.

Den toårige budgetaftale medfører blandt andet, at der ikke er lagt uudmøntede besparelser ind i Budget 2018. Det betyder, at der er politisk enighed om Budget 2018, samt de initiativer, der igangsættes som følge heraf.

Budgetforudsætninger for 2018

Budgetprocessen for Budget 2018 vil derfor blive tilrettelagt med den toårige budgetaftale for øje. I løbet af 2017 vil forvaltningen løbende arbejde med Budget 2018, og i den proces blandt andet revurdere indtægts- og udgiftsgrundlaget som følge af ændringer i budgetforudsætninger, ny viden, økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt den udmeldte statsgaranti for indtægter fra skat, tilskud og udligning.

Hvis ændringerne af de samlede budgetforudsætninger ikke giver forskydninger i budgetbalancen for 2018, igangsættes der ikke særskilt nye initiativer til budgetforslag 2018-2021. Forvaltningen vil derimod arbejde strategisk med opfølgning på budgetanalyser med henblik på strukturelle tiltag frem mod Budget 2019.

Jf. bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen vil budgetforslaget for 2018 blive forelagt til politisk behandling, selvom der er indgået en toårige budgetaftale.

Nye initiativer

Som led i budgetprocessen for 2018-2019 igangsætter forvaltningen en række nye initiativer såsom omstillingsplaner og budgetanalyser. I budgetnotat 2018 (nederst på siden) kan du læse mere om, hvad dette indebærer.

Høring

Det toårige budgetforlig betyder, at der er indgået en aftale om Budget 2018, som har været i høring i forbindelse med budgetprocessen for 2017. Der vil derfor ikke blive gennemført en høringsproces og borgermøde ligesom tidligere år. Budgetprocessen vil blive tilrettelagt således, at relevante råd og nævn aktivt vil blive inddraget på relevante budgetområder forud for Byrådets 2. behandling af Budget 2018-2021.

2017    

Politisk orientering/beslutning                                                         

 1. kvartal

 Godkendelse:

 • Tidsplan for Budget 2018 og budgetopfølgning 2017 (januar)
 • Befolkningsprognose 2018 (marts)
 • Regnskab 2016 inkl. budgetoverførsler ml. 2016 og 2017 (marts)

 Orientering:

 • Status på omstillingsplaner i BEU og SSU (februar)
 • Orientering om revurdering af kommunens "Principper for Økonomistyring" (marts)
 2. kvartal

 Godkendelse:

 • Budgetopfølgning I - 2017 pr. 31. marts (maj)
 • Status på udmøntning af Budget 2017 og omstillingsplaner (maj)
 • Overordnede budgetrammer for 2018-2021 samt udvalgenes budgetrammer (juni)

 Orientering:

 • Budgetanalyser 2017 (april, maj og juni)
 • Orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2018 (juni)

 Andet:

 • Åbent hus for Byrådet - budgetanalyser (juni)
 3. kvartal

 Godkendelse:

 • Budgetopfølgning II 2017 - pr. 30. juni (august)
 • Status på udmøntning af Budget 2017 og omstillingsplaner (august)
 • Forvaltningens budgetforslag 2018-2021 samt udvalgenes budgetrammer (august/september)

 Andet:

 • Møde med HovedMED (august)
 • Byrådets temadrøftelse - Budget 2018-2021 (1. september 2017 kl. 13-18)
 4. kvartal

 Godkendelse:

 • 2. behandling af Budget 2018-2021 (oktober)
 • Budgetopfølgning III 2017 - 30. september (november)
 • Status på udmøntning af Budget 2017 og omstillingsplaner (november)
 • Udmøntningsplan for Budget 2018-2021 (december)

 

Sidst opdateret 06. juni 2017

Kontakt

Budget

Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.