Budget 2016

Tiden går
Budget 2016 er vedtaget af et bredt flertal i byrådet. Læs mere om budgettet her.

Budget 2016 vedtaget

Den 7. oktober vedtog et bredt flertal i Byrådet Budget 2016.

Fokus har været på at sikre et budget i balance, at begrænse serviceforringelser til et minimum og at holde fast i en positiv udvikling af Furesø, der de seneste år har oplevet en befolkningstilvækst på mere end 1.200 borgere.

Budgetaftalen for 2016 samt bilagene til budgetvedtagelsen finder du nedenfor. Referatet af budgetvedtagelsen finder du her.

pressemeddelelsen om Budgetaftale 2016 kan du også læse mere om indholdet i budgetforliget. 

Takster 2016

Byrådet godkendte ligeledes taksterne for 2016. I Takstkataloget 2016 kan du finde de forskellige takster vedrørende blandt andet daginstitutioner, FFO'er, biblioteker, svømmehaller, renovation m.m.

 

Sidst opdateret 07. januar 2016