Farum Søsti

Billede af dyr og løbere
Her kan du både møde egernet, den fine lille tørveviol, den store vandsalamander og den skæve vindelsnegl. Både som virkelige dyr/plante og på store sten, hvor de er hugget ind.

Farum Søsti er en 10 km lang rute omkring Farum Sø. For hver hele kilometer er der stillet en sten op, hvor der er hugget et relief af et dyr eller en plante ind i stenen. Alle de 11 dyr/planter er typiske for området. Det er kunstneren Olav Johannisson, der har hugget motiverne ind i stenene.

Hvis du følger ruten med uret, er der også stillet vejvisningssten op med pile, de steder, hvor der kan være tvivl om, hvilken sti du skal følge.

Du kan se et kort over ruten ved at klikke på banneret til højre.

Pas på dig selv

Bevæg dig hver dag, og få sveden frem på panden flere gange om ugen. Så får du et sundere hjerte, stærkere knogler, bedre udholdenhed og meget mere. Du kan læse mere i folderen via banneret i højre side.

Projektet Farum Søsti

EU-LIFE støtter projekter, som bidrager til at udmønte EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv og Habitatdirektiv, herunder især naturgenopretning i netværket af beskyttede områder, de såkaldte Natura-2000-områder.

Områder langs Mølleåen og rundt om Farum Sø indgår i et stort EU LIFE-projekt, der blandt andet skal sikre levesteder for en række spændende og truede arter.

Du kan læse mere om projektet på www.naturstyrelsen.dk.

 

Sidst opdateret 19. juni 2017

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen