Grøn Omstilling for alle

Foto til Grøn Omstilling
Den grønne omstilling handler om, hvad vi spiser, hvilke ting vi anskaffer, hvordan vi transporterer os, hvilke huse vi bor i og hvordan vi varmer dem op.

Handlingsplan 2019-2020 for Grøn Omstilling - Dine idéer og forslag

Furesø Kommune er ved at udarbejde Handlingsplan 2019-2020 for Grøn Omstilling. Kommunen vil lægge særlig vægt på at understøtte borgernes indsats for den grønne omstilling. Derfor vil vi gerne høre dine idéer, til hvordan du selv, andre borgere og virksomheder og kommunen kan gøre Grøn Omstilling til virkelighed i alle hjørner af kommunen.

Formand, Lene Munch-Petersen og øvrige medlemmer af Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har været ude og høre borgernes forslag og idéer i de første weekender i september.    

Du kan fortsat sende dine bemærkninger til: bme@furesoe.dk eller som digital post. Eller sende din idé via www.furesoe.dk/deltag. Vi modtager input til Handlingsplan 2019-2020 for Grøn Omstilling indtil fredag den 28. september 2018.

I Oplæg om Handlingsplan 2019-2020 for Grøn Omstilling kan du læse, at vi har valgt økologi og rent drikkevand som fyrtårne for 2019-2020. I de to år vil vi også fokusere på grøn mobilitet og at videreudvikle bæredygtighed på Flyvestationen.

Miljø- og Klimapolitik:

Miljø- og Klimapolitik 2014 fokuserer på Miljø, Ressourcer, Klima, Natur og Medvirken fra borgere og erhvervsliv. Den lægger særligt op til, at vi skal give børn og unge oplevelser i naturen og viden om, hvordan man kan have god livskvalitet, samtidig med at man sparer på energi, vand og andre materielle ressourcer.

Miljø- og Klimapolitikken følges op af handlingsplaner og kommunale sektorplaner.

 

 

 

Sidst opdateret 13. september 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links