Tilladelser og godkendelser

Byggehjelm og tegninger
Ofte kræver et byggeri eller en aktivitet en godkendelse eller tilladelse fra kommunen. Det gælder f.eks. for byggerier i landzonen, etablering af virksomhed, nattilladelser og en lang række aktiviteter, som kan medføre miljøbelastning. Her på siden finder du de tilladelser og godkendelser, Furesø Kommune har givet.

Aktuelle tilladelser

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til støjvold langs Bistrupvej ud for Stavsnholtvej 205 Planloven  Stavnsholt 14. august 2018 

Afsluttede tilladelser i 2018

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til udhusbygning – Værløse Gydevej 3  Planloven  Kirke Værløse By 6. juli 2018
Landzonetilladelse til campingvogn m.v. på Bistrupvej 191  Planloven Stavnsholt By   3. juli 2018  
Landzonetilladelse og dispensation fra afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen - hundefold på matr.nr. 1 i Kollekolle By  Planloven/Husdyrgødningsbekendtgørelsen Kollekolle By 26. juni 2018 
Landzonetilladelse og dispensation fra afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen - hundedagpleje på Gammel Bregnerødvej 12B Planloven/Husdyrgødningsbekendtgørelsen Farumgård  26. juni 2018
Landzonetilladelse til modelflyveplads – Flyvestationen Planloven Bringe By  20. juni 2018 
Landzonetilladelse til helårsbolig – Gammel Bregnerødvej 6  Planloven  Farumgård  16. maj 2018 
Landzonetilladelse til helårsbolig – Gammel Bregnerødvej 4   Planloven  Farumgård  19. april 2018  
Tilladelse til ændret placering af 1 undersøgelsesboring langs Skelvej  Vandforsyningsloven  Jonstrup Vang  6. april 2018 
Landzonetilladelse til overdækning ved fælleshus - Rørmosevej 4  Planloven Farum By  20. marts 2018 
Landzonetilladelse til at opføre en helårsbolig - Sommervej 43 Planloven  Stavnsholt By  28. februar 2018
Landzonetilladelse til 6 vandhuller på Flyvestationen  Planloven  Bringe By  16. januar 2018 


Sidst opdateret 13. august 2018

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190