Tilladelser og godkendelser

Byggehjelm og tegninger
Ofte kræver et byggeri eller en aktivitet en godkendelse eller tilladelse fra kommunen. Det gælder f.eks. for byggerier i landzonen, etablering af virksomhed, nattilladelser og en lang række aktiviteter, som kan medføre miljøbelastning. Her på siden finder du de tilladelser og godkendelser, Furesø Kommune har givet.

Aktuelle tilladelser

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til ombygning mv af etagebeboelse Ballerupvej 70 A Planloven/Naturbeskyttelsesloven Søndersø 26. maj 2017
Landzonetilladelse til maskinhal - Bundsvej 57 Planloven  Kirke Værløse By 23. maj 2017

Afsluttede tilladelser i 2017

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til mobil mad-/pølsevogn - Bistrupvej  Planloven  Stavnsholt By  28. februar 2017
Landzonetilladelse til para- og hanggliding – Flyvestation Værløse  Planloven Kirke Værløse By 17. januar 2017
Godkendt vandløbsregulering over matrikel 34e og 25a, Jonstrup Vang Vandløbsloven Jonstrup Vang 10. januar 2017


Sidst opdateret 28. april 2017

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190