Tilladelser og godkendelser

Byggehjelm og tegninger
Ofte kræver et byggeri eller en aktivitet en godkendelse eller tilladelse fra kommunen. Det gælder f.eks. for byggerier i landzonen, etablering af virksomhed, nattilladelser og en lang række aktiviteter, som kan medføre miljøbelastning. Her på siden finder du de tilladelser og godkendelser, Furesø Kommune har givet.

Aktuelle tilladelser

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til om- og tilbygning ved Farum Præstebolig Planloven  Farum By  14. september 2017

Godkendelse af ny vejbro over Jonstrup Å ved Bringevej 

Bilag 1 - Ansøgning om ny vejbro over Jonstrup Å

Bilag 2 - Oversigtsplan

Bilag 3 - Plan og snit

Vandløbsloven   12. september 2017 
Landzonetilladelse til parkeringsplads og jordvold på Flyvestationen Planloven Bringe By 18. august 2017 
Landzonetilladelse til helårsbolig på Bistrupvej 189 Planloven Stavnsholt By 27. juli 2017

Afsluttede tilladelser i 2017

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til Forsinkelsesbassin i Sydlejren  Planloven Bringe By 19. juli 2017 
Landzonetilladelse og dispensation til livredderskur på Furesøbad, Frederiksborgvej 101  Naturbeskyttelsesloven og Planloven  Værløse By 14. juli 2017 
Landzonetilladelse til helårsbolig - Gammel Bregnerødvej 4   Planloven Farumgård  30. juni 2017  
Landzonetilladelse til ombygning mv af etagebeboelse Ballerupvej 70 A  Planloven/Naturbeskyttelsesloven  Søndersø  26. maj 2017
Landzonetilladelse til maskinhal - Bundsvej 57  Planloven  Kirke Værløse By  23. maj 2017 
Landzonetilladelse til mobil mad-/pølsevogn - Bistrupvej  Planloven  Stavnsholt By  28. februar 2017
Landzonetilladelse til para- og hanggliding – Flyvestation Værløse  Planloven Kirke Værløse By 17. januar 2017
Godkendt vandløbsregulering over matrikel 34e og 25a, Jonstrup Vang Vandløbsloven Jonstrup Vang 10. januar 2017


Sidst opdateret 17. august 2017

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190