Lokalplaner i høring og vedtagne lokalplaner

Giskort

Her finder du listen over lokalplaner, der er i høring i øjeblikket samt vedtagne lokalplaner. Lokalplaner fastlægger, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm. skal placeres. Hvis du er uenig i afgørelserne, har du mulighed for at klage / indsende høringssvar.

Aktuelle høringer:

Lokalplan:  Titel: Høringsfrist: 
Lokalplan 134  Forslag til Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej i Værløse 28. maj 2017
Lokalplan 132 Forslag til Lokalplan 132 med tillæg 14 - Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej 31-39   28. maj 2017 
Lokalplan 31.6.1  Forslag til Lokalplan 31.6.1 - For Ryttergårdsvej 116 28. februar 2017 
Lokalplan 131 Forslag til Lokalplan 131 - Værket ved Søndersø og Tillæg 10 til KP 2013 13. januar 2017 

Vedtagne lokalplaner:

Lokalplan:  Titel:  Klagefrist: 
Lokalplan 122  Ny boligbebyggelse i den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj    8. maj 2017 
Lokalplan 100-1  For erhvervsområde ved Slangerupvej 27. april 2017
Lokalplan 129 

Boligbebyggelse Hovedvagten på Farum Kaserne

14. april 2017 
Lokalplan 121 Lokalplan 121 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 for Sydlejren på Flyvestationen  20. januar 2017 
Lokalplan 127  Nyt institutionsbyggeri på Farum Kaserne  8. november 2016
Lokalplan 124 Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden 6. juni 2016
Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej 6. juni 2016
Lokalplan 70.6.1 Et område ved Pionervej 6. juni 2016
Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej 6. juni 2016

Sidst opdateret 10. april 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find Center for By og Miljø på Krak