Lokalplaner i høring og vedtagne lokalplaner

Giskort

Her finder du listen over lokalplaner, der er i høring i øjeblikket samt vedtagne lokalplaner. Lokalplaner fastlægger, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm. skal placeres. Hvis du er uenig i afgørelserne, har du mulighed for at klage / indsende høringssvar.

Aktuelle høringer:

Lokalplan:  Titel: Høringsfrist: 
Lokalplan 121-1 Fire nye boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen 12. november 2017

Vedtagne lokalplaner:

Lokalplan:  Titel:  Klagefrist: 
Lokalplan 133 Etageboliger på Frederiksborgvej 11. juli 2017
Lokalplan 132 Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej 31-39  28. maj 2017
Lokalplan 122  Ny boligbebyggelse i den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj    8. maj 2017 
Lokalplan 100-1  For erhvervsområde ved Slangerupvej 27. april 2017
Lokalplan 129 

Boligbebyggelse Hovedvagten på Farum Kaserne

14. april 2017 
Lokalplan 31.6.1  Lokalplan 31.6.1 - For Ryttergårdsvej 116  10. august 2017
Lokalplan 121 Lokalplan 121 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 for Sydlejren på Flyvestationen  20. januar 2017 
Lokalplan 131 Forslag til Lokalplan 131 - Værket ved Søndersø og Tillæg 10 til KP 2013  13. januar 2017
Lokalplan 127  Nyt institutionsbyggeri på Farum Kaserne  8. november 2016
Lokalplan 124 Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden 6. juni 2016
Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej 6. juni 2016
Lokalplan 70.6.1 Et område ved Pionervej 6. juni 2016
Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej 6. juni 2016

Sidst opdateret 19. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)