Center for Social og Sundhed

Center for Social og Sundhed organisation 2018 

 

Om centeret

Centeret varetager opgaver inden for hele Social- og Sundhedsområdet, herunder plejecentre, genoptræning, rehabilitering, aktivitetscentre, hjemmepleje, visitation m.m.

Centeret betjener Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Se centerets effektmål for 2012-15.
 
Annelia Jensen  Annelia Jensen, Centerchef
Center for Social og Sundhed
Email: ajs@furesoe.dk
Tlf.: 7235 5616

 

Sidst opdateret 11. juni 2018