Center for By og Miljø

Center for By og Miljø 2014

Om centret

Center for By og Miljø har ansvaret for kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudviklingsprojekter, byggesagsbehandling, landzonesager, udbud af kommunale arealer og fredningssager. Centeret har også ansvaret for planlægning og udførelse af natur- og miljøopgaver, bl.a. klimatiltag, agenda 21, naturbeskyttelse, badevand, grundvandsbeskyttelse, vandløb og søer, forurenet jord og spildevand. Derudover har centeret ansvar for kommunens veje og stier, trafiksikkerhed, forvaltning af grønne områder, affaldshåndtering.

Centeret varetager udvalgsbetjening af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Se centerets effektmål for 2012-15.


Sidst opdateret 10. november 2016

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190