Center for Borgerservice, Kultur og Drift

Center for Borgerservice, Kultur og Drift

Om centret

Arbejdsopgaverne i Borgerservice knytter sig primært til rådgivning og sagsbehandling inden for folke- og førtidspension, boligstøtte, familieydelser, folkeregister, sygesikring og vielser. Desuden er udstedelse af pas og kørekørt også med i opgaveporteføljen. Centeret varetager også kommunens kontaktcenterfunktion, hvor borgere via mail og telefon vejledes i brugen af selvbetjeningsfunktioner via kommunens hjemmeside.

Kulturafdelingen varetager opgaver inden for kultur, idræt og fritid, herunder driften af flere idræts- og kulturfaciliteter. Centeret står også for tildeling, afregning og udbetaling af tilskud til kommunens mange foreninger og aftenskoler, samt fordeling af offentlige lokaler.

Centeret betjener Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt kommunens Folkeoplysningsudvalg.

Se centerets effektmål for 2012-15.

 Peter Rosgaard Peter Rosgaard, centerchef
Center for Borgerservice, Kultur og Drift
E-mail: pro@furesoe.dk
Tlf.: 7235 4732
Sidst opdateret 27. marts 2017

Kontakt