Hvordan kan vi styrke og udvikle Værløse Bymidte?

Værløse Bymidte, mennesker lytter til musik på torv
Udviklingsudvalget arbejder med at finde svar på, hvordan Værløse Bymidte kan styrkes, så den bliver mere levende og velfungerende, og så der skabes et attraktivt og aktivt byrum.

Aktuelt er Værløse Bymidte udfordret af konkurrence fra større butikscentre og stigende nethandel. Der er derfor et politisk ønske om at styrke bymidten. Det handler om de fysiske rum, butiks- og erhvervslivet, kultur- og fritidstilbud samt bymidten som boligområde.

Forud for udviklingsudvalgets arbejde gennemføres en kortlægning af bymidtens nuværende tilbud og profil.

Udviklingsforløbet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger til Miljø-, Plan-, og Teknikudvalget inden for fire temaer:

 1. Det fysiske rum, herunder de åbne pladser, torvedannelser og øvrige byrum
 2. Butiks- og erhvervslivet – indhold og udvikling
 3. Kultur- og fritidstilbud i bymidten
 4. Bymidten som attraktivt boligområde.

Læs mere i kommissoriet for udviklingsudvalget om Værløse Bymidte.

Firmaet Reteam har udarbejdet en rapport om brugen af og ønskerne for Værløse Bymidte som datagrundlag for udviklingsudvalgets arbejde. Rapporten er delt op i 7 delelementer. Dem finder du nederst på denne side.

Politikere i udvalget

Borgere i udvalget

 • Camilla Hovard
 • Annette Schou
 • Henrik Steenstrup
 • Mogens Daniel Bruun
 • Morten Mathiesen
 • Henning Kornbo
 • Monica Lund Stocholm
 • Tina Østergaard

Udviklingsudvalget er rådgivende overfor byrådspolitikerne. Ved hjælp af konkrete anbefalinger skal udvalgets medlemmer klæde politikerne bedre på til at træffe beslutninger inden for emnet i fagudvalg og byråd.

Udvalget arbejder fra sensommeren ’16 og frem til foråret ’17. Herefter evalueres arbejdet og byrådet tager samtidig en drøftelse af, hvordan erfaringerne kan indgå i forbedring af borgerinddragelsen i kommunen.
Sidst opdateret 07. april 2017

Kontakt

Udviklingsudvalg

Hørmarken 2
3520 Farum


Tlf.: 7235 4504
E-mail: udviklingsudvalg@furesoe.dk

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.