Integrationsråd

Furesø Integrationsråd
Integrationsrådet i Furesø har til formål at rådgive byrådet i integrationspolitiske spørgsmål. Integrationsrådet skal medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, og at den er med til at fremme etnisk ligestilling.

Furesø Byråd skal høre Integrationsrådet i sager vedrørende kommunens integrationsindsats. Integrationsrådet behandler ikke enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Integrationsrådets medlemmer er udpeget af byrådet, og medlemmerne kommer blandt andet fra forskellige foreninger i kommunen, fx de lokale flygtninge- og indvandrerforeninger.

Du kan læse Integrationsrådets referater under Politiske dagsordener og referater.

Gode ideer er velkomne.

Du er velkommen til at kontakte Integrationsrådet. Kontakt os for eksempel, hvis du har gode ideer, der kan komme Furesø Kommunes integrationsindsats til gode.

Lene Munch-Petersen, formand
E-mail: lmp@furesoe.dk

Mette Palsbjørn, Integrationsrådets sekretær Telefon: 72 16 52 77
E-mail: mern@furesoe.dk

Sidst opdateret 20. april 2018