Huslejenævn

Mikrohus ligger i håndflade
Huslejenævnet kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Sager behandles på opfordring af lejer eller udlejer

Nævnet træder i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig en sag op på egen hånd. Som udgangspunkt behandler nævnet kun sager, hvor der er en tvist mellem lejer og udlejer.

Huslejenævnet rådgiver ikke lejer eller udlejer. Hvis lejer eller udlejer har et spørgsmål, der ikke drejer sig om en konkret sag, kan man i stedet søge hjælp hos en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejer-organisation.

Huslejenævnets kompetence

Huslejenævnet træffer alene afgørelse om de spørgsmål, der ifølge boligreguleringsloven og lejeloven hører under nævnets kompetence.

Såfremt nævnet modtager en sag, som ikke hører under nævnets kompetence, vil nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe sagen for boligretten. Boligretten kaldes for byretten, når den behandler sager om lejeforhold. Der er i disse tilfælde lægdommere med i domsforhandlingen.

Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), behandles sagen i beboerklagenævnet.

Fælles huslejenævn og beboerklagenævn for Furesø og Ballerup

I Furesø og Ballerup har vi et fælles huslejenævn og et fælles beboerklagenævn med sekretariat på Ballerup Rådhus. Dermed har nævnet en størrelse og et omfang, som giver os mulighed for at opnå større ekspertise på området og en mere effektiv betjening af nævnene. Med fokus på fagligheden i sekretariatsbetjeningen og med digitale løsninger, lettes de administrative sagsgange og medlemmerne slipper for bunkevis af papirer i forbindelse med møderne.

Furesø og Ballerup ligger geografisk tæt og ligner hinanden med hensyn til boligmassen, der findes i begge kommuner, og det giver derfor god mening at have et samlet nævn.

Sidst opdateret 24. august 2016

Kontakt

Husleje- og Beboerklagenævn
 
Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner
 
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup
 
Mail:naevn@balk.dk

Tlf. 2516 9892
 
Mandag - fredag 10.00-12.00.