Hegnssyn

Hegnsloven
Som udgangspunkt bør du og din nabo altid selv prøve at komme overens og lave en aftale eller et forlig, om det hegn eller den hæk, I er uenige om.

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo, kan du skrive til Hegnssynet og anmode om et hegnssyn.

Informationer til Hegnssynet

Begæringen skal indeholde oplysninger om dit matrikelnummer, en beskrivelse af de forhold, du ønsker behandlet af Hegnssynet, samt af de påstande, der agtes nedlagt.

Endvidere skal du oplyse navn og bopæl på den, der ønskes indkaldt til hegnssynsforretningen, samt – hvis det er dig bekendt – matrikelnummer og adresse på indklagedes tilstødende grund.

Hvis det hegn, du ønsker at klage over, samtidig danner kommunegrænse, skal du indsende klagen til Hegnssynet i den kommune, hvor indklagedes ejendom ligger.

Hvad koster det?

Et hegnssyn koster pt. 1.806 kr., og det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnssynet. Hvis den, der taber sagen ikke har råd til at betale for hegnssynet, kan Statsforvaltningen bevilge en part, hvis økonomiske forhold i forbindelse med sagens vigtighed og begrundelse giver anledning dertil, jf. § 46 stk. 4 i Hegnsloven..

Hvor skal jeg sende min begæring hen?

Furesø Kommune stiller sekretærbistand til rådighed for Hegnssynet – og det er hertil, du skal skrive, hvis du ønsker at få foretaget et hegnssyn. Find kontaktoplysningerne her på siden.

Medlemmer af hegnssynet

Hegnssynets medlemmer bliver udpeget af byrådet. Medlemmerne bliver beskikket for samme periode som valgperioden for byrådet. 

Furesø Byråd valgte tre medlemmer og tre suppleanter til Hegnssynet på byrådsmødet i december 2013:

  • Bo Finsen
  • Søren Knap
  • Niels Bjerre Degn

Suppleanter:

  • Preben Westerfalck
  • Ursula Sandberg Schmidt
  • Egil F. Hulgaard
Sidst opdateret 16. august 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links