Furesø Bevaring

Hans Baaring, formand for Furesø Bevaring Bernt Petersen, Ole Bondo Christensen, fra Jyske Bank Michael Reiselbach
Hans Baaring, formand for Furesø Bevaring Bernt Petersen, borgmester Ole Bondo Christensen, fra Jyske Bank Michael Reiselbach
Furesø Bevaring er en selvejende institution. Den arbejder for, at ældre bygninger og bymiljøer i Furesø Kommune, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for lokalområdet, bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.

Med en fast årlig støtte på 100.000 kr. til Furesø Bevaring ønsker Furesø Kommune at sikre arbejdet med at bevare ældre bygninger og bymiljøer, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for Furesøs borgere.

Søg tilskud fra Furesø Bevaring

Administrationen af støtten ligger hos bestyrelsen for Furesø Bevaring.

Ansøgningsskema og vedtægter fås ved henvendelse til: Furesø Bevaring, Furesø Museer, Kulturhuset Stavnsholtvej 3. 3520 Farum. Att.: Cathrine Kyø Hermansen. Tlf. 7235 6091 e-mail ckh@furesoe.dk  

Bestyrelsesmedlemmer i Furesø Bevaring

Formand: Anders Riiber Høj - udpeget af Lokalsamfundenes Samvirke
gn4q@tmf.kk.dk
21 57 68 84
 
Næstformand: Poul Lüneborg - udpeget af Furesø By og Land

Kasserer: Søren Rasmussen - udpeget af Furesø Byråd

Bestyrelsesmedlem: John Ingemann Allentoft - udpeget af Furesø Byråd

Bestyrelsesmedlem: Peter Arentzen - udpeget af Furesø Museer

Læs mere om Furesø Bevaring

Vedtægter

Furesø Bevaring yder støtte på de vilkår, som er beskrevet i fondens vedtægter.

Sidst opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Furesø Museer

Stavnsholtvej 3
3520 Farum
Tlf.: 7235 6100
Hjemmeside: furesoemuseer.dk

Find Furesø museer på Krak