Beboerklagenævn

Boligblok
Beboerklagenævnet kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere af almennyttige boliglejemål (boligforeninger).

Bor du til leje i et privat lejemål, behandles sagen i huslejenævnet.

Sager behandles på opfordring af lejer eller udlejer

Nævnet træder i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig en sag op på egen hånd. Som udgangspunkt behandler nævnet kun sager, hvor der er en tvist mellem lejer og udlejer.

Beboerklagenævnet rådgiver ikke lejer eller udlejer. Hvis lejer eller udlejer har et spørgsmål, der ikke drejer sig om en konkret sag, kan man søge hjælp hos en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejerorganisation.

Beboerklagenævnets kompetence

Beboerklagenævnet træffer alene afgørelse om de spørgsmål, der ifølge almenlejeloven og bekendtgørelse om drift af almene boliger hører under nævnets kompetence.

Såfremt nævnet modtager en sag, som ikke hører under nævnets kompetence, vil nævnet afvise sagen og henvise parterne til eventuelt at indbringe sagen for boligretten. Byretten kaldes for boligretten, når den behandler sager om lejeforhold. Der er i disse tilfælde lægdommere med i domsforhandlingen.

Fælles beboerklagenævn og huslejenævn for Furesø og Ballerup

I Furesø og Ballerup har vi et fælles huslejenævn og et fælles beboerklagenævn med sekretariat på Ballerup Rådhus. Dermed har nævnet en størrelse og et omfang, som giver os mulighed for at opnå større ekspertise på området og en mere effektiv betjening af nævnene. Med fokus på fagligheden i sekretariatsbetjeningen og med digitale løsninger, lettes de administrative sagsgange og medlemmerne slipper for bunkevis af papirer i forbindelse med møderne.

Furesø og Ballerup ligger geografisk tæt og ligner hinanden med hensyn til boligmassen, der findes i begge kommuner, og det giver derfor god mening at have et samlet nævn.

Sidst opdateret 24. august 2016

Kontakt

Husleje- og Beboerklagenævn
 
Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner
 
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup
 
Mail:naevn@balk.dk

Tlf. 2516 9892
 
Mandag - fredag 10.00-12.00.