Forslag til kommuneplan 2017

Forside på Forslag til kommuneplan 2017
Tak for mange bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2017 og til forslag for Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen.

Forslag til kommuneplan 2017 var i offentlig høring fra den 4. juli til den 3. oktober 2017. Samtidig med, at Forslag til kommuneplan 2017 var i høring var også Sammenhængende plan for Flyvestationen i høring.

Furesø Kommune har modtaget 59 høringssvar med bemærkninger. Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til høringssvarene har været behandlet på Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 8. november 2017.

Den endelige version af Kommuneplan 2017 samt Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen forventes at blive vedtaget af Byrådet inden udgangen af 2017. Forud for Byrådets beslutning har  fagudvalgene drøftet planerne på deres møder den 5. og 6. december 2017.

Du kan finde planerne under Afsluttede høringer.

Har du spørgsmål til processen, er du velkommen til at skrive til bme@furesoe.dk eller ringe til Center for By og Miljø på: 7235 5420

  

Sidst opdateret 08. december 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.