Arbejdsprogrammet år 2018-2021

Forside Arbejdsprogram
Et nyt fælles politisk arbejdsprogram sætter retningen for udviklingen af Furesø Kommune.

Et samlet byråd vedtog den 25. april Arbejdsprogrammet ”Fortsat Fremgang for Furesø”, som sætter retningen for Furesø Kommune i den kommende valgperiode 2018-2021.

Arbejdsprogrammet bygger videre på den samlede vision for Furesø, som byrådet vedtog i 2013, og de mange gode resultater, som kommunen har opnået de seneste år. Hovedbudskaberne i visionen er, at Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig, føler sig hørt og oplever en god service.

Det nye byråd ønsker at arbejde målrettet videre med at udvikle kommunen med dette afsæt og med udgangspunkt i, at vi har en god tradition for at skabe løsninger sammen - og at vi skal fortsætte den vej understøttet af Furesømodellen for borgerinddragelse.

Arbejdsprogrammet er et ambitiøst udviklingsprogram, der består af 6 politikområder og mere end 200 konkrete indsatser. Arbejdsprogrammet afspejler de politiske ønsker til, hvad der skal arbejdes med for at forme fremtidens Furesø til gavn for borgerne.

De konkrete indsatser skal i de kommende år føres ud i livet i et tæt samspil mellem borgere, forvaltning og medarbejdere. For at få arbejdet skudt godt i gang har byrådspolitikerne brug for borgernes input for at kunne kvalificere det videre arbejde med indsatserne.

Giv dit input til udviklingen

Byrådet inviterer derfor til dialogcaféer om arbejdsprogrammet den 22. og 31. maj 2018, hvor borgere har mulighed for at sætte byrådspolitikerne i stævne og drøfte deres input og opmærksomhedspunkter til arbejdsprogrammet.

På hver af de to dialogcaféer drøftes 3 af de i alt 6 politikområder, som arbejdsprogrammet rummer. Drøftelserne foregår i mindre caféer, hvor borgerne vælger hvilke politikområder, de gerne vil i dialog om. Alle input, som kommer ind, bliver samlet og anvendt til at kvalificere det videre arbejde med arbejdsprogrammet.

Temaerne på dialogcaféen den 22. maj:

  • En veldrevet, tryg kommune med borgerne i centrum
  • Levende arbejdsliv og beskæftigelse til alle
  • Et levende kultur-, idræts- og fritidsliv

Temaerne på dialogcaféen den 31.maj: OGSÅ FOR BØRN

  • Gode opvækstvilkår for vores børn og unge
  • Bæredygtig byudvikling, naturbeskyttelse og grøn omstilling
  • Et sundt og aktivt liv i stærke fællesskaber

Denne aften har Værløse Badmintonklub lovet at stå for aktiviteter for børnene under dialogcaféen. Så tag bare børnene med sammen med et par indendørssko, så får de et par hyggelige timer i Værløsehallen med fjerbolde og høj puls.

Dialogcaféerne afholdes i henholdsvis Farum Kulturhus den 22. maj 2018 og 31. maj 2018 på Furesø Rådhus, Sløjfen. Begge dage i tidsrummet fra kl. 19.00-21.00. Alle er velkomne, og tilmelding sker via følgende link: Tilmelding til dialogcaféer


Sidst opdateret 25. maj 2018

Kontakt

Ledelsessekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.