Regler for debat

Smiley Furesø Kommune
Alle er velkomne til at deltage i debatten. Men husk, indlæg i debatten skal leve op til almindelige krav og forventninger om lødighed og lovlighed.

Ingen anonymitet

Enhver, der skriver et debatindlæg på furesoe.dk, skal skrive sit fulde navn og sin e-mail.

Ansvar

Furesø Kommune fraskriver sig ansvaret for debatindlæggenes indhold. Den person, der indsender et debatindlæg, kan stilles til ansvar for eventuelle lovovertrædelser.

Hvornår kan indlæg fjernes

Furesø Kommune forbeholder sig ret til at fjerne et indlæg, hvis

  • det er lovstridigt (fx ærekrænkende/injurierende/racistisk, overtræder ophavsretsloven mv.)
  • det er indsendt i en anden persons navn
  • det ikke oplyser fuldt navn og e-mail-adresse på debattør
  • det indeholder reklame eller er af kommerciel karakter
  • det vedrører forhold af privat karakter
  • det chikanerer meddebattører, offentlige personer, valgte eller ansatte i Furesø Kommune
  • der til indlægget er knyttet billeder, som kan opfattes som grænseoverskridende.

Furesø Kommune arkiverer debatindlæg, der er blevet slettet, så der er mulighed for efterfølgende at afklare eventuelle spørgsmål om indlæggets indhold. Fjernelse af indlæg baserer sig alene på Furesø Kommunes skøn, som forholder sig til retningslinjerne herover.

Hvornår kan indlæg flyttes

Furesø Kommune forbeholder sig ret til at flytte et indlæg fra en debat til en anden, hvis kommunen vurderer:

  • at det omhandler et emne som behandles i en mere specifik debat eller
  • at indlægget ikke forholder sig til det emne, der debatteres i den pågældende debat.

Links og kopiering

Du må gerne linke til debatsiderne på furesoe.dk. Det er dog ikke tilladt at kopiere indlæg for at bringe dem andre steder. Det er alene den enkelte debattør, der ejer sine ord og kan vælge at bruge dem i andre sammenhænge.

Brug direkte kanaler, hvis du ønsker specifikt svar 

Furesø Kommune har åbnet debatten, fordi vi ønsker en åben dialog med borgerne. Men ligesom ved læserbreve har ingen debattører krav på svar i debatten, ligesom svar i debatten ikke kan betragtes som officielle svar fra Furesø Kommune.

Et indlæg i debatten er ikke at betragte som en henvendelse til kommunen og er derfor ikke omfattet af lovgivningen om henvendelser til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, som du ønsker et officielt svar på fra Furesø Kommune, skal du henvende dig direkte til kommunen via brev, mail, telefon eller personligt.

Find kontaktoplysninger.

Sidst opdateret 14. marts 2012

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190