Udvidelse af Plejecenter Lillevang

Plejecenter Lillevang
Vi bliver flere og flere ældre, og i Furesø viser prognoserne, at vi de kommende 10 år forventer en stigning i antallet af 80+-årige på ca. 62 %. Derfor har byrådet besluttet, at der skal bygges flere plejeboliger. Disse plejeboliger skal etableres som en udvidelse af Plejecenter Lillevang - en del pladserne som en udvidelse af de eksisterende bo-klynger.

Borgerinddragelse

Borgermøde: Tirsdag den 15. januar 2019 spurgte Furesø Kommune borgerne om deres holdning til placeringen af de resterende pladser. 

Furesø Kommunes præsentation

Mangor og Nagel Arkitekters præsentation

Opsamling fra borgermødet

Proces

August 2018: Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv godkender, at etablering af 50 nye plejeboligpladser indgår i de videre budgetforhandlinger for 2019-2022

Oktober 2018: Med budget 2019-2022 satte Furesø Byråd penge af til projektet.

December 2018: Furesø Byråd beslutter at igangsætte en udbygning af Plejecenter Lillevang.

Februar 2019: Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv beslutter den endelige placering af de nye pladser. 

Sidst opdateret 18. januar 2019

Kontakt

Udvikling og Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4143

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)