Fremtidig brug af Kollekollevej 31-39

Mange Værløseborgere lægger hver morgen og eftermiddag vejen forbi Kollekollevej 35-39. Området står i dag tomt - men har i en årrække været benyttet til blandt andet spejderhytte og enfamilieshuse med kommunale funktioner. Området ligger 200 meter fra Værløse Station mellem togbanen og Kollekollevej, og derfor har byrådet fundet grunden bedst egnet til et kontorbyggeri– evt. med boliger på øverste etage.

I Kommuneplan 2013 er området udlagt til centerformål i form af blandt andet kontorer og byggeri i op til tre etager. Alligevel er det at opføre en kontorbygning et sted, hvor der i dag er bart, en stor forandring. Med forslaget til lokalplan 132 vil byrådet udnytte kommuneplanens mulighed for en bymæssig anvendelse af arealet, der ligger tæt op ad stationen.

Efter lokalplanforslaget skal et kommende byggeri - selvom det kommer til at adskille sig fra det omkringliggende boligkvarter - bidrage til at signalere byens centrum. Lokalplanen bestemmer, at byggeriet placeres relativt tæt ved Kollekollevej og parallelt med denne. Byggeriet skal dermed visuelt indsnævre oplevelsen af vejen og nedtone vejens præg af gennemfartsvej.

Ønsker man at sende et høringssvar skal det ske senest 28. maj til bme@furesoe.dk - læs forslag til Lokalplan 132 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013

Tidsplan

  • 29. marts 2017: Byrådet vedtager at sende forslag til Lokalplan 132 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring frem til 28. maj 2017.
  • 31. marts: Naboorientering og orientering til høringsparter
  • 28. maj 2017: Høringsfrist
  • Sommer 2017: Politisk behandling af høringssvar / endelig behandling af forslag til Lokalplan 132
  • Sommer / efterår 2017: Området udbydes til salg
 

Lokalplanområdets afgrænsning, Kollekollevej

 

Byggefelter på Kollekollevej
Sidst opdateret 05. juli 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen