Grønt bymiljø og træer på Farum Hovedgade

Solskær igennem blade
Det grønne bymiljø er båret af beplantning og træer i private haver, i parkerne og på kommunale arealer. En del af kommunens træer i Farum Hovedgade er blevet ryddet i forbindelse med renoveringen. Det skyldes hensynet til trafiksikkerheden og at en del af træerne langs hovedgaden var i så dårlig tilstand, at det ikke var gartnerfagligt forsvarligt at bevare træerne.

Hovedgadens grønne præg er i stor udstrækning båret af beplantning og træer i private haver. Men også parkerne og træer og beplantning på kommunale arealer er med til at understøtte et grønt bymiljø. Med renoveringen af Farum Hovedgade er der fortsat er tale om et grønt byrum, samtidig med at forholdene forbedret, især for de bløde trafikanter.

Hvor det er muligt vil vi plante nye træer i samarbejde med grundejerne.

Principper for beplantning og parker på Farum Hovedgade
I strategien, Arkitektur og Byrum - Farum Hovedgade, der blev vedtaget af byrådet den 27. april 2016, er det blandt andet lagt fast:

- at bymiljøet i hovedgaden skal have en udpræget grøn karakter i kraft af en helhedsskabende, karakterfuld og rumskabende beplantning
- at bevaringsværdig beplantning bevares og ved eventuel død eller nødvendig fældning erstattes af tilsvarende
- at træer langs eller i det offentlige rum skal fremtræde med krone med naturlig form
- at der i gaden og på private arealer foran husene ikke må plantes træer eller anden beplantning, der skærmer for husene.

Se principperne for beplantning og parker på side 35-37 i Arkitektur og byrum - Farum Hovedgade

Majtræet
Byrådet besluttede tilbage i 1991, at træet skulle have lov til at blive stående. I principperne for renoveringen af Farum Hovedgade, som det nuværende byråd vedtog i april 2016, lyder det derfor blandt andet, at ”Majtræspladsen” ved landsbyen skal fastholdes som spor af den oprindelige forte (en åben plads til fælles benyttelse og samling i middelalderfællesskabets landsby), med mindestenen som vartegn og majtræet som omdrejningspunkt.


Sidst opdateret 09. august 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.