Forslag til udviklingsplan for Værløse Bymidte

Billed af Bymidten
Værløse Bymidte skal fortsat være et attraktivt sted at færdes med et levende byliv og gode offentlige og private servicefunktioner samt indbydende boligmiljøer. Planudvalget har derfor bedt konsulentfirmaet COWI om at udarbejde et oplæg til en udviklingsplan for Bymidten.

Borgermøde og debat

Konsulenternes arbejde resulterede i "Visionsplan for Værløse Bymidte", der blev præsenteret på et borgermøde den 25. oktober 2012 efterfulgt af en offentlig høring i tre uger. Udover debatten på borgermødet har Furesø Kommune modtaget skriftlige synspunkter fra enkelte borgere, Nordea Ejendomme samt Furesø Kommunes klimamedarbejder.

I notat af 9. januar 2013 uddrages de vigtigste pointer fra planen og debatten. Notatet angiver en række anbefalinger til Planudvalget for det videre arbejde med Værløse Bymidte. Planudvalget tiltrådte den 17. januar 2013 notatet med enkelte justeringer. Det reviderede notat kan ses herunder.

Sidst opdateret 04. oktober 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find Center for By og Miljø på Krak

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.