Ballerupvej

Ballerupvej skal være en smuk vej. Det skal være trygt for alle at færdes på Ballerupvej og gaden skal være grøn og i harmoni med sin historie og de arealer der ligger omkring.

Nu er anlægsarbejdet i gang

Entreprenørfirmaet Wicotec er i fuld gang med anlægsarbejdet på Ballerup. De er færdige med anlægget af midterøen, herefter rykker kommunens gartnerhold ind og laver beplantningen.

Nu er Wicotec i gang med at lave supercykelstien Værløseruten på resten af Ballerupvej og Fiskebækvej.
Læs mere om supercykelstien her.


Furesø Kommune ønsker at forbedre trafikforholdene på Ballerupvej samtidig med at vejens æstetiske værdi øges. Udvalget for Miljø-, Plan og Teknik godkendte i 2016 et skitseprojekt, hvor der lægges vægt på trafiksikkerhed og øget byrumsoplevelse ved hjælp af ny beplantning, belægning mm. Du kan se skitseprojektet ved nedenstående link.

Hvad sker der nu?

I vinteren 2016/2017 er opført en midterø og udvidede rabatter mellem genbrugspladsen og Hejrebakken. Formålet er, at nedsætte bilisternes hastighed til de tilladte 50 km/t når de når byen. I midterøen vil der blive plantet forskellige planter, som skal give oplevelser hen over året og byde velkommen til byen. Der vil også blive opsat en stor sten, som symboliserer Furesø Kommune. Stenen er udformet af kunster Olav Johannisson, som også har lavet stenene rundt langs Farum Søsti.

I juni 2017 forelægges det politiske udvalg for en plan for den videre realisering af skitseprojektet for Ballerupvej.

Sidst opdateret 10. marts 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find Center for By og Miljø på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.