Erhvervsforside

Mentorordning

Virksomheden kan få støtte til mentorfunktion

Nem introduktion og oplæring af medarbejdere

For at lette introduktionen og oplæringen af en medarbejder i en virksomhed kan jobcentret yde støtte til en mentorfunktion.

 

Etablering af en mentorordning forudsætter, at mentoren har afgørende betydning for, at medar­bejderen kan falde til i din virksomhed.

Hvad er en mentor?

En mentor er en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sør­ger for introduktion og oplæring af den ledige i virksomheden i et omfang, der rækker ud over en virksomheds normale forpligtelser til introduktion og oplæring. 

Yderligere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.

Bliv frivillig mentor og gør en forskel for en borger - tilmeld dig her: Blivfrivilligmentor

Sidst opdateret 15. februar 2019

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.