Topbillede til fanebladet borger

Førtidspension

Pension skrevet med mønter
Du kan som hovedregel først få rejst en sag om førtidspension eller blive tilkendt førtidspension, når alle muligheder er afprøvet.

Hvem kan søge om førtidspension?

Du kan søge førtidspension, hvis du ikke kan forsørge dig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde.

Inden du kan søge om førtidspension, skal alle muligheder for at forbedre din arbejdsevne være afprøvet. Det kan ske gennem aktivering, revalidering eller behandling.

Kommunen, behandler din sag om førtidspension

Sørger for at skaffe de nødvendige lægelige, økonomiske og sociale oplysninger. Kommunen skal i en partshøring gøre dig bekendt med oplysningerne i sagen, inden der træffes en afgørelse.

Udbetaling Danmark, beregner og udbetaler førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt.

Du kan skifte førtidspension

Hvis du er tilkendt førtidspension inden 2003, kan du frem til den 31. december 2013 skifte til førtidspension efter nye regler.

Kontakt Udbetaling Danmark

Du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Sidst opdateret 29. marts 2017

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen