Topbillede til fanebladet borger

Hvad gør jeg med mit haveaffald?

Havearbejde
Du kan aflevere haveaffald på genbrugsstationen, kompostere det eller melde dig til haveaffaldsordningen. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.

Haveaffaldsordning

Vi henter haveaffald hver 2. uge fra den 1. april til den 30. november hos de husstande, der er tilmeldt ordningen.

På Vestforbrændings selvbetjening kan du melde dig til haveaffaldsordningen. Vælg først din adresse, derefter ’haveaffald’, ’oprette en bestilling’ og ’tilmelding til haveaffald’. Når du har tilmeldt dig kan du også se, hvilke dage vi henter haveaffald på din adresse, samt udskrive en tømmekalender.

I det nordlige distrikt henter vi fra og med den 21. juni 2017 haveaffald onsdage i ulige uger. I det sydlige distrikt henter vi haveaffald onsdage i lige uger. Se distrikterne på kortet længere ned på siden. Distrikterne afgrænses af Ryetvej og Skovgårds Alle i Værløse. Ryetvej og Skovgårds Alle tilhører begge det nordlige distrikt. Affaldet skal placeres ved skel ud til fortov/kørebane inden kl. 6 på afhentningsdagen.

Haveaffald hentes i godkendte 140-240 liters plastbeholdere på hjul, papirsække eller bundtede grene udskåret i stykker på højst en meter. Vi henter højst fire enheder pr. gang. Plastbeholdere, papirsække og grenbundter tæller hver som en enhed.

Ordningen omfatter ikke jord og sten og hjemmekomposteret haveaffald. Du kan købe godkendte plastbeholdere og papirsækkes i byggemarkeder. Plastbeholdere skal være forsynet med nummeret EN 840-1 som tegn på, at de lever op til standarderne. Der må ikke anvendes plastiksække, da de ødelægger komposten.

Tilmeldingen gælder hele sæsonen, et år ad gangen, uanset hvornår på sæsonen du melder dig til. Gebyr for haveaffaldsordningen opkræves på ejendomsskattebilletten og betales via 1. rate forbrugsafgifter det følgende år.

Når du betaler din regning, gælder det altså for det år, der er gået. Der er ingen reduktion i prisen ved af- og tilmelding i løbet af sæsonen. Du kan se taksterne nederst på siden.

Vi henter ikke haveaffald hos boligselskaber.

Genbrugsstationer

Du kan aflevere haveaffald på Farum Genbrugsstation, Gammelgårdsvej 79 alle dage kl. 10-18 og Værløse Genbrugsstation, Ballerupvej 75 alle dage kl. 12-19. Der er enkelte undtagelser i åbningstiden, se mere her.

Kompostering

Hvis hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller skadedyr på ejendommen eller naboejendomme, kan byrådet nedlægge forbud mod kompostering på den pågældende ejendom.

Afbrænding

Du må ikke brænde haveaffald i Furesø Kommune.

Flishugning

Grundejerforeninger kan leje en flishugningsmaskine på Driftsgården lørdag og søndag. Du kan se prisen nederst på siden.Se større kort

Takster

Haveaffald

Takst Beløb
Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11)Pr. bolig 607 kr. inkl. moms
FlishugningLørdag - søndag (pr. time): 945 kr.
Sidst opdateret 03. august 2017

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

eller skriv til Vestforbrænding via dette link.

www.vestfor.dk

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.