Topbillede til fanebladet borger

Furesø Kommunes Affaldsplan 2013-2024

Furesø Byråd vedtog den 27. november 2013 Affaldsplan 2013-2024.

Planen tager udgangspunkt i en vision om bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet, og den indeholder følgende tre målsætninger:

1. Ressourcerne (råstoffer, energi mv.) skal ud af affaldet

En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Vi skal frasortere de dele af affaldet, som kan bruges, for at begrænse denne ressourceknaphed – men i høj grad også for at medvirke til et sundt miljø, da genanvendelse er godt for både miljø og CO2-regnskab.

2. Problemstofferne skal ud af affaldet

Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald – og miljøet. Vi skal frasortere de problematiske stoffer og sikre specialbehandling af denne type affald, inden det ødelægger muligheden for genanvendelse af det resterende affald og skaber uhensigtsmæssige effekter på sundhed og miljø.

3. Kommunikation som skaber handling

Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser. Vi skal sikre, at vores kommunikation – lige fra dialogen til informationen – inspirerer brugerne til handling.

Til hver målsætning hører et antal indsatsområder.

Selve planen og tilhørende materiale kan findes under ”Relevante filer”.

Spørgsmål til planen sendes til bme@furesoe.dk eller til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, Stiager 2, 3500 Værløse.


Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.