Topbillede til fanebladet borger

Kvalitetsrapporter for folkeskolerne

Foto: colourbox
Hvert år udarbejdes der kvalitetsrapporter for det samlede skolevæsen og for de enkelte skoler. Læs her de seneste års kvalitetsrapporter for skolerne i Furesø Kommune.

Det er bestemt via Folkeskoleloven, at kommunerne skal udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål og give Byrådet mulighed for at vurdere det faglige niveau og angive en eventuel opfølgning herpå.

Skolegård
» Kvalitetsrapport 2016-2017I lige år udarbejdes der kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen. Læs her de seneste års kvalitetsrapporter for skolerne i Furesø Kommune.
IT og medier i undervisningen
» Kvalitetsrapport 2015 - 2016Hvert andet år udarbejdes der kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen. Læs her de seneste års kvalitetsrapporter for skolerne i Furesø Kommune.
Undervisning i en klasse
» Kvalitetsrapport 2014 - 2015Furesø Kommunes skolevæsen er fortsat kendetegnet som stærkt og attraktivt og med gode faglige resultater. Læs den samlede rapport for Furesø Kommunes skolevæsen og de enkelte skolers kvalitetsrapporter på siden her.
Barn læser bog
» Kvalitetsrapport 2013-2014Furesø Kommunes skolevæsen er fortsat kendetegnet som stærkt og attraktivt og med gode faglige resultater, som ligger over landsgennemsnittet. Læs den samlede rapport for Furesø Kommunes skolevæsen og de enkelte skolers kvalitetsrapporter...
Lektiecafé på Farum Bibliotek
» Kvalitetsrapport 2011-2012Furesøs skolevæsen er i følge kvalitetsrapporten for skoleåret 2011 - 2012 stærkt og attraktivt og med faglige resultater, der ligger over landsgennemsnittet. Læs dem her.
Sidst opdateret 30. maj 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)