Topbillede til fanebladet borger

IT mentor projekt på Furesøs skoler

IT og medier i undervisningen
Foto: Colourbox
En stor donation fra A. P. Møller Fonden satte i august 2014 gang i et treårigt it-projekt i Furesø, Egedal og Ballerup kommuner. Projektet har sat skub i brugen af it i undervisningen for både elever, lærere og pædagoger på kommunens folkeskoler.

A. P. Møller Fondens it-mentorprojekt på skolerne i Furesø

I august 2014 gik Furesø Kommune sammen med Ballerup og Egedal i luften med et treårigt it-projekt, som skal forbedre brugen af it i undervisningen for både elever, lærere og pædagoger på kommunens folkeskoler.

Projektet finansieres af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal som en del af den milliard, fonden tilbage i 2013 bevilgede til en endnu bedre folkeskole.

Med udgangspunkt i de planlagte årsplaner, skal eleverne, lærerne og pædagogerne i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling gennemføre et forløb, hvor de får hjælp af en it-mentor til, hvordan de kan tænke it og digitale værktøjer ind, så det støtter op omkring læringsmålene.

Hvad kan en it-mentor?

En it-mentor er en faglig og kompetent didaktisk sparringspartner, som vejleder inden for alle fag i hvordan digitale værktøjer kan bruges af eleverne til at støtte op omkring deres læring.

Ifølge it-mentor, Janus Askø Madsen er den fornemmeste opgave at tage udgangspunkt i kompetencerne i lærerteamet og målene for elevernes læring, når undervisningsforløbet skal planlægges. Imens teamets kompetencer italesættes, dukker der som regel en masse ønsker og idéer op. It-mentoren kan i den forbindelse komme med konkrete forslag til digitale værktøjer eller didaktiske greb om undervisningen, når de nye tiltag skal igangsættes.

”Det, at en it-mentor kommer ud i klassen, giver en fantastisk mulighed for at understøtte blivende forandring i it undervisningen med udgangspunkt i den helt konkrete praksis, og de behov elever og lærere har.”

Hvad får lærerne ud af AP Møller-projektet?

Der er ingen tvivl om, at projektet har styrket fagligheden i undervisningen. Det mener blandt andet udskolingslærer på Syvstjerneskolen, Zif Salling.

”I samarbejdet med it-mentoren har vi lært at reflektere mere over vores ideer til undervisningsforløbet. It-mentoren har en meget høj faglighed både inden for brugen af it-apps og -programmer og inden for faget matematik. Dermed fik vi en sparringspartner, der kunne facilitere en meget struktureret planlægning både indenfor det didaktiske og det it-tekniske.

Det var en utrolig god proces at have it-mentoren med. Han mødte os der, hvor vi var, og han var med til at styre processen, så vi kunne fastholde vores fokus på de målpunkter, vi selv havde valgt.”

It-mentorprojektet har, ifølge projektleder Christina Harting Aabro, desuden givet skoleledelsen et indblik i, ”hvordan lærere og pædagoger kan opkvalificeres i tilrettelæggelse og gennemførelse af et undervisningsforløb tæt på praksis, hvor it og digitale værktøjer tænkes ind til at støtte op omkring elevernes læringsmål. Dette indblik bruger skoleledelsen fremadrettet i forhold til skolens udvikling.”

Hvad er status på projektet?

Indtil nu har projektet givet lærere og pædagoger en større viden og nogle anvendelige it-værktøjer, de kan bruge i undervisningen.

I Furesø er det udskolingen på skolerne, der er involveret i projektet. Det er meget forskelligt, hvad de enkelte årgangsteams har taget udgangspunkt i for at støtte op omkring deres it-didaktiske kompetencer. Nogle årgangsteams har arbejdet med introduktion af nye digitale værktøjer som for eksempel produktions-apps til iPad, dokumentation via Time Lines eller produceret videoer. Andre har undersøgt, hvordan it-vejlederrollen bedre kan komme i spil på de enkelte skoler eller hvordan man bedre kan udnytte anvendelse af Meebook som struktur- og planlægningsværktøj til undervisningens indhold.

Per Udesen, Centerchef for Dagtilbud og Skole, er begejstret for projektet, fordi det har styrket underviserne i at kunne inddrage it i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

”It-mentorprojektet har vist sig at etablere sammenhængen mellem elevernes faglige læringsmål og anvendelsen af it-understøttet undervisning. Læringsmålene var styrende, og anvendelsen af it var en del af den didaktiske tilgang.”

Fakta

For at markere 100-året for fondens mangeårige formand Mærsk Mc-Kinney Møller besluttede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal – også kendt som A.P. Møller Fonden i 2013 at donere en milliard kroner til en endnu bedre folkeskole.

Furesø, Ballerup og Egedal fik tildelt 2 millioner kr. til it-mentorprojektet, som løber 2014 til 2017.


Sidst opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)