Topbillede til fanebladet borger

Skoledistrikter og kriterier for frit valg af anden skole end distriktsskolen

Undervisning i en klasse
Hver af de syv grundskoler har et skoledistrikt. Læs om distriktsskoler og frit skolevalg her.

Skal I flytte til nyt skoledistrikt? 

Hvis I flytter til et nyt skoledistrikt, har I altid ret til at få indskrevet jeres barn på distriktsskolen, hvis det sker senest 3 måneder efter, I er flyttet til den nye adresse.

Hvis ønsket om at skifte til distriktsskolen kommer senere end 3 måneder efter tilflytningen, vil det ske efter reglerne for frit skolevalg, og det betyder, at der skal værre færre end 24 elever i gennemsnit på den pågældende årgang, før der kan optages nye elever. Det er derfor vigtigt, at et eventuelt skifte til distriktsskolen overvejes umiddelbart i forbindelse med flytningen.

Se kortet over skoledistrikter her.
(Du skal vælge "Skoledistrikter" i menulinjen foroven på kortet.)

Generelle regler

Forældre har krav på, at deres barn optages i skolen i det distrikt , hvor barnet bor eller opholder sig. Forældre kan ønske en anden skole end distriktsskolen. I tilfælde af at der søger flere elever til en bestemt skole end der er er kapacitet til, gælder følgende kriterier for optagelse:

A: Elever med bopæl i skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen. Dette gælder dog ikke, hvis undervisningspligten umiddelbart inden ønske om optagelse på skolen har været opfyldt på anden skole end distriktsskolen.

Elever, der flytter til skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen, hvis optagelsen søges i forbindelse med flytning.

B: Andre elever med bopæl i Furesø Kommune kan optages på en skole såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse.

I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger til én bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
2. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
3. Herefter lodtrækning

C: Elever med bopæl i andre kommuner kan optages i børnehaveklasse – 9. klasse, såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse og i 10. klasse, såfremt elevtallet på 10. klasseskolen (Egeskolen) er under 154 elever.

I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger en bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
2. Børn optaget i daginstitutioner i Furesø Kommune går forud for andre børn
3. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
4. Herefter lodtrækning

En elev, der er startet i en folkeskole, kan forblive i denne skole, uanset at der flyttes bopæl.Sidst opdateret 27. november 2017

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)