Topbillede til fanebladet borger

Befordringsgodtgørelse

Bus
Regler for befordring af skoleelever med lang skolevej samt syge eller handicappede elever.

Regler for befordring af skoleelever

Elever, der går på distriktsskolen og har længere skolevej til distriktsskolen end nedenfor anført, er kørselsberettigede:
0. - 3. kl. over 2,5 km.
4. - 6. kl. over 6,0 km.
7. - 9. kl. over 7,0 km.
10. kl. over 9,0 km.

Bevillingen gælder til et skolebuskort, eller til busordning o.l. i tilfælde hvor barnet ikke kan befordre sig selv.

Skolebuskort

Undtaget fra ovenstående regler er elever i 3., 4. og 5. klasse fra Jonstrup, der går på Lille Værløse Skole. Disse elever kan få skolebuskort.

Ansøgning om skolebuskort rettes til distriktsskolen.

Transport til og fra skole af elever med nedsat funktionsevne

Kommunen kan ligeledes sørge for transport til og fra skole af elever med nedsat funktionsevne, hvor eleven ikke selv kan klare skolevejen. Det er en forudsætning, at der foreligger lægedokumentation.

Ansøgning om transport rettes til Center for Dagtilbud og Skole, elevbefordring@furesoe.dk.
Sidst opdateret 15. juni 2017

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)