Topbillede til fanebladet borger

Lukkedage i dag- og fritidstilbud

Kalender planlægning
I Furesø følger lukkedagene ferieåret. Det vil sige fra 1. maj til 30. april.

Fra ferieåret 2017/2018 holder dagtilbuddene og FFOerne lukket på fem-seks dage, som fastsættes af forvaltningen/BSU. Der fastsættes fem dage i ferieår, hvor den 31. januar ligger en lørdag/søndag og seks dage i ferieår, hvor den 31. januar ligger på en hverdag. Derudover kan dagtilbud og FFOer i samarbejde med forældrene fastlægge én lukkedag.  På disse lukkedage tilbydes alternativ pasning.

Udover de fem-seks årlige lukkedage, der fastsættes kommunalt, er dagtilbud og FFO’er altid lukket på følgende datoer:

den 5. juni (grundlovsdag)

den 24. december (juleaftensdag)

Centralt fastsatte dage i ferieåret 2016/2017 er:
Fredag den 6. maj 2016 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
Tirsdag den 27. december 2016
Onsdag den 28. december 2016
Torsdag den 29. december 2016
Fredag den 30. december 2016

Centralt fastsatte dage i ferieåret 2017/2018 er:
Fredag den 26. maj 2017 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
Onsdag d. 27. december 2017
Torsdag d. 28. december 2017
Fredag d. 29. december 2017
Onsdag den 28. marts 2018 (dagen op til påske)

På lukkedagene vil børn i dagtilbud og FFO1, som har behov for det, blive tilbudt pasning i en anden daginstitution/FFO i kommunen. Tag kontakt til personalet i dit barns institution, hvis I har behov for pasning på en lukkedag.

Mulighed for en ekstra lukkedag

Udover de centralt fastsatte lukkedage kan det enkelte dagtilbud / den enkelte FFO i samarbejde med hhv. områdebestyrelse og lokalråd samt skolebestyrelse og forældreråd fastlægge en lukkedag pr. ferieår. Lukkedagen skal bruges til pædagogisk udvikling i medarbejdergruppen. Såfremt dit dagtilbud / din FFO vælger at holde en lokalt fastsat dag , vil det fremgå af institutionens hjemmeside mindst 6 måneder i forvejen.

Principper for lukkedage i Furesø Kommune
Principperne for lukkedage i Furesø Kommune er vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 9. november 2016 og lyder:

 • Lukkedagene følger ferieåret

 •  For hvert ferieår fastlægges på kommunalt niveau 5 lukkedage – dog 6 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag. Den 31. december er i disse tilfælde den 6. lukkedag.

 • Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35% af børnene.

 • Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage.

 • På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning i ét dagtilbud for de 0-6 årige og i én FFO 1 for 0.-3. klasse.

 • Der tilbydes ikke alternativ pasning for FFO 2 og FFO 3.

 • Udover de 5-6 kommunalt fastsatte lukkedage må den enkelte afdeling og FFO i samarbejde med hhv. områdebestyrelse og lokalråd og skolebestyrelse og forældreråd fastlægge 1 lukkedag pr. ferieår, der skal bruges til pædagogisk udvikling i medarbejdergruppen.

 • Den lokalt fastlagte lukkedag placeres på en dag, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35% af børnene.

 • Den lokalt fastlagte lukkedag placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage.

 • Der tilbydes alternativ pasning for dagtilbud og FFO 1 på den lokalt fastlagte lukkedag.

 • Det tilstræbes, at information om placering af lukkedagen gives 6 måneder før lukkedagen.

 • Information om lukkedagene – både de kommunalt fastlagte og den lukkedag, der kan fastlægges lokalt – skal fremgå af kommunens hjemmeside.

 • Forældrene orienteres om lukkedage og om muligheden for alternativ pasning via institutionen.

  Selvejende og private dagtilbud og fritidshjem er ikke underlagt reglen om kommunale lukkedage. Det vil sige, at de selv vælger, om de vil holde lukket disse dage. Budgetterne til de kommunale institutioner er tidligere blevet reduceret i forhold til antallet af lukkedage. Budgetterne til ikke-kommunale institutioner afspejler budgetterne til de kommunale daginstitutioner, så de ikke-kommunale institutioner får således ikke yderligere budget, hvis de ikke har lukkedage.

Sidst opdateret 13. november 2017

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links